Vaker hulp vanuit eigen ervaring

Steeds meer ervaringsdeskundigen zetten zich in voor anderen. Voormalig boeren, allochtone ouders van ernstige zieke kinderen, mensen met een verstandelijke beperking, ouders die te maken hebben met jeugdzorg enz. Deze actieve burgers vertellen in de nieuwe publicatie ‘Aan het woord‘ over hoe zij hun eigen kracht en ervaring inzetten voor anderen in een vergelijkbare situatie.

‘Aan het woord’ bevat in totaal 14 portretten van ervaringsdeskundigen die door hen zelf geschreven zijn of die zij hebben laten optekenen. De ervaringsdeskundigen geven hun eigen kijk op hun persoonlijke en maatschappelijke proces. In de portretten beschrijven zij de weg van ervaring naar ervarings-deskundigheid. Wat is hun visie op herstel en het weer aangaan van maatschappelijke rollen? Op het ontworstelen van een stigma? Hoe komt iemand tot de keuze om iets met zijn ervaring te doen?

Frits van den Bosch, Zorg om Boer en Tuinder, in ‘Aan het woord’: “Stoppen met een boerenbedrijf is een aangrijpende gebeurtenis. Er komt zoveel bij kijken. Advies, informatie, emotionele steun, maar ook meegaan naar afspraken. Mensen overzien het allemaal niet. Daar hebben ze hulp bij nodig.”

Petra van Amersfoort, Oudernetwerk Jeugdzorg Gelderland, in ‘Aan het woord’: “Voor ouders is het belangrijk om contact te hebben met een ervaringsdeskundige omdat die als geen ander weten wat het is om een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing te krijgen. En het gevoel dat je niet de enige bent die te maken heeft met jeugdzorg is belangrijk.”

Mehmet Uygun, Stichting Allochtonen en Kanker, in ‘Aan het woord’: “Mijn netwerk, organisatietalent, maatschappelijke visie en bestuurlijke ervaring zijn bepalend. En lef natuurlijk. Zo hebben mijn contacten bij een woningcorporatie een inloopcentrum voor de stichting opgeleverd. Je moet weten hoe je steun organiseert. Deze bagage is nodig om het werk te kunnen doen. Ik vergeet mijn eigen pijn.”

Boekgegevens
Titel: Aan het woord. Portretten van ervaringsdeskundigen.
Samengesteld door: Anna van Deth, Anouk Poll en Henk Beltman
ISBN: 978-90-8869-076-1

Plaats een reactie