Vakantie belangrijk voor herstel van werkstress

0
748

Vakantie is van groot belang voor het herstellen van dagelijkse werkstress. Dit concludeert Jessica de Bloom naar aanleiding van onderzoek onder 250 werkende Nederlanders.

Met behulp van korte digitale vragenlijsten en telefonische interviews bestudeerde zij gezondheid en welbevinden, evenals activiteiten en ervaringen voor, tijdens en na drie typen vakanties: korte vakanties in eigen land (4-5 dagen), wintersport- (9 dagen) en zomervakanties (23 dagen).

Gezondheid en welbevinden van werkenden verbeteren tijdens alle drie typen vakanties aanzienlijk. In de eerste week nadat mensen weer aan het werk gingen bleken deze positieve vakantie-effecten echter weer snel te zijn verdwenen, ongeacht het type vakantie. Verder bleek dat niet één bepaalde vakantieactiviteit herstelbevorderend werkt, maar dat het er vooral om gaat dat mensen plezier beleven aan hun vakantieactiviteiten, zich ontspannen, mentaal afstand nemen van hun dagelijks werk en zelf kunnen bepalen hoe ze hun tijd besteden tijdens vakantie.

Biografie
Jessica de Bloom (1983, Lingen, Duitsland) studeerde psychologie aan de Universiteit Twente en specialiseerde zich op het gebied van de gezondheidspsychologie en de psychologie van arbeid en organisatie. In 2007 startte ze haar promotieonderzoek bij het Behavioural Science Institute van de Radboud Universiteit Nijmegen. In 2012 verbleef ze een periode in Nieuw Zeeland om een populaire bewerking te schrijven van haar onderzoek. Dat verscheen in mei onder de titel: De kunst van het vakantievieren.

Promotie
Promovendus: mevrouw drs. J. de Bloom
Titel promotie: How do vacations affect workers’ health and well-being? Vacation (after-) effects and the role of vacation activities and experiences
Promotors: prof. dr. S.A.E. Geurts, prof. dr. M.A.J. Kompier
Datum: maandag 27 augustus 2012