‘Vage klachten’ bij ouderen vereisen multidisciplinaire aanpak

Lichamelijke klachten waarvoor geen verklaring kan worden gevonden, worden bij ouderen al snel verward met andere klachten waarvoor wel een lichamelijke verklaring is en met depressies. Voor een goede diagnostiek is een multidisciplinaire aanpak vereist. Dat stelt psychiater Peter Hilderink in zijn promotieonderzoek.

Hilderinks onderzoek komt voort uit ervaringen in de klinische praktijk. Kennis over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) is nagenoeg volledig gebaseerd op onderzoek bij jongere volwassenen. In Nijmegen is een polikliniek opgericht voor onderzoek en behandeling van zulke klachten bij ouderen.

In een steekproef onder 37 patiënten van de polikliniek ontdekte Hilderink dat pijn de meest voorkomende klacht was, vaak in combinatie met psychische klachten. Vervolgens ging hij na of chronische pijn de kans op een depressie vergroot, of andersom. Dat eerste bleek, in een groep van 2028 ouderen tussen de 55 en 85 jaar, inderdaad het geval te zijn. Mensen met chronische pijn hebben meer kans om een depressie te ontwikkelen dan mensen zonder chronische pijn. Het omgekeerde kon niet worden aangetoond: een chronische depressie leidt niet tot een grotere kans op pijnklachten.

Hilderink concludeert dat SOLK ook op oudere leeftijd voorkomen, maar dat de klinische presentatie en herkenning wordt gecompliceerd door de intensieve samenhang met depressies en klachten waarvoor wel een lichamelijke verklaring is. Een multidisciplinaire diagnostische aanpak kan daarom volgens hem waardevol zijn. Verder onderzoek moet laten zien of zo’n aanpak ook kostenbesparend is.

Peter Hilderink (Eindhoven, 1966) studeerde Geneeskunde aan de universiteit van Utrecht. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij Pro Persona, een instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Zuid-Oost Gelderland. Hilderink werkt als psychiater bij de afdeling Mentalis van Pro Persona en bij SeniorBeter, een vrijgevestigde praktijk voor ouderen met psychische klachten.

Plaats een reactie