Vaderschap in Nederland, van willen naar doen

Vaders willen na de geboorte van hun kind meer betrokken zijn bij de zorg, maar nemen daarvoor nog weinig ouderschapsverlof op en passen hun werkschema minder vaak aan. Dit komt onder meer door gebrek aan steun en aanmoediging op hun werk. Om dit te veranderen is een cultuuromslag nodig.

Dat blijkt uit het rapport ‘The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’ van Rutgers, dat vlak voor vaderdag 2019 verschijnt. Het rapport wordt aangeboden aan minister Koolmees in Vadercentrum Adam in Den Haag.

Aanbevelingen

In het rapport doet Rutgers aanbevelingen om betrokken vaderschap, zoals het opnemen van vaderschapsverlof, op verschillende niveaus verder te stimuleren: van individu tot overheidsbeleid. Het rapport laat zien wat er moet gebeuren om de nieuwe wet WIEG (Wet Invoering Extra Geboorteverlof) en het aanvullend geboorteverlof vanaf 2020 tot een succes te maken.

”De nieuwe wet geeft vaders recht op 5 dagen volledig betaald verlof direct na de geboorte. Vanaf 1 juli 2020 kunnen vaders ook gebruik maken van het aanvullend geboorteverlof van 5 weken tegen 70 procent van hun salaris. Nu is het moment om te zorgen dat ze het ook echt gaan gebruiken.” zegt Ton Coenen, directeur Rutgers.

Vaderschap in Nederland
Het rapport ‘The State of Dutch Fathers. Vaderschap in Nederland: van willen naar doen’ van Rutgers.

Cultuuromslag

Uit het rapport blijkt dat een cultuuromslag nodig is, inclusief sociale acceptatie en promotie van betrokken vaderschap. “De wil en wens om te veranderen is voelbaar en meetbaar, maar er moeten nu concrete acties worden ondernomen om betrokken vaderschap in Nederland echt te stimuleren.” Rutgers pleit ervoor dat vaders meer solo-zorg op zich nemen én dat de overheid, werkgevers en zorg- en onderwijsprofessionals betrokken vaderschap actief in hun beleid en uitvoering meenemen.

Uit het rapport blijkt verder dat de belemmeringen voor vaders om meer betrokken te zijn bij hun kinderen onder meer zijn: gebrek aan steun en aanmoediging door vrienden en collega’s en de focus op moeders van onderwijs-en zorginstellingen. Op al deze niveaus zal actie ondernomen moeten worden om te komen tot een gelijkere samenleving waar mannen meer kunnen zorgen en vrouwen meer kunnen werken.

(Inter)nationale onderzoeken 

Het rapport belicht betrokken vaderschap aan de hand van verschillende (Nederlandse) onderzoeken uit de afgelopen 4 jaar die voor het rapport zijn samengevat en aan elkaar zijn gelinkt. Het rapport is gebaseerd op het internationale rapport ‘State of the World’s Fathers’, dat eerder deze maand verscheen. De aanbevelingen zijn gebaseerd op raadplegingen van het brede maatschappelijk middenveld en worden onderschreven door onder andere WOMEN Inc., TNO, Emancipator, Aanpakken voor Aanstaande Vaders, Voor Werkende Ouders en VDRS.  

Plaats een reactie