Vaders leven langer

Vaders met twee of meer kinderen leven aanzienlijk langer dan kinderloze mannen. Dit blijkt uit onderzoek van dr. Renske Keizer, prof.dr. Pearl Dykstra (Sociologie) en dr. Frank van Lenthe (Erasmus MC) dat onlangs verscheen in het European Journal of Public Health. Het is een van de eerste onderzoeken dat de verbinding tussen sterfte en vaderschap onderzoekt.

Verklaringen
In het onderzoek is gekeken welke factoren de relatie tussen kindertal en sterfte kunnen verklaren. De resultaten laten zien dat mannen zonder kinderen meer roken en drinken, minder vaak een partner hebben en lager opgeleid zijn en mede daardoor korter leven dan vaders met twee of meer kinderen.

Deze resultaten suggereren de aanwezigheid van twee mechanismen. Ten eerste kan het niet hebben van kinderen de relatieve sterfte van mannen beïnvloeden doordat bij kinderloze mannen de (indirecte) aanmoediging van partner en kinderen, om gezond gedrag te vertonen ontbreekt. Ten tweede kan het hebben van kinderen tot lagere sterfte leiden doordat vaders hoger opgeleid zijn dan kinderloze mannen. Een hoge opleiding, en daarmee verbonden gezondere leefstijl gaat met relatief lagere sterfte gepaard.

Vaders van één kind wijken af van vaders met meerdere kinderen met betrekking tot hun lagere opleidingsniveau en lagere sociaal-economische status. Vaders van één kind verschillen in sterftekansen niet van kinderloze mannen. Verder onderzoek is nodig om uit te vinden waarom bij vaders met één kind de lange-termijn gezondheidsvoordelen ontbreken waarvan vaders met meerdere kinderen wel profiteren.

Data
Er is gebruik gemaakt van gegevens afkomstig van het Nederlandse GLOBE-onderzoek (Gezondheid en LeefOmstandigheden Bevolking Eindhoven en omstreken) om de relatie tussen kindertal en sterfte van mannen te onderzoeken. Het onderzoek is in 1991 opgezet door onderzoekers van de afdeling Maatschappelijke Gezondheidszorg van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam. In 2008 zijn de gegevens van alle respondenten gekoppeld aan gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) waardoor inzicht werd verkregen in de vitale status van de respondenten zeventien jaar na het uitvoeren van het onderzoek.

Het artikel
Parity and men’s mortality risks / Renske Keizer, Pearl A. Dykstra, Frank J. van Lenthe. The European Journal of Public Health, March 12, 2011

Plaats een reactie