Vaccinaties Q-koorts afgerond

Uit de gegevens van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) blijkt dat alle schapen- en geitenhouders hun dieren hebben gevaccineerd tegen Q-koorts. Daarmee hebben zij voldaan aan de jaarlijkse vaccinatieplicht. Het gaat om melkgeiten-, melkschapen- en opfokbedrijven.

De bedrijven hadden tot 1 augustus de tijd om te voldoen aan de vaccinatieplicht en de vaccinatie ook te registreren in het Identificatie- en registratiesysteem (I&R). Op die datum had 82% van de bedrijven dat ook gedaan.

De resterende 18% kreeg in de zogenoemde herstelperiode nog de kans om aan deze verplichtingen te voldoen. Na afloop van deze periode – op 15 augustus 2012 – zouden de vaccinaties worden verricht door de NVWA, op rekening van de houder. Nu de bedrijven aan hun plichten hebben voldaan, is dit niet nodig.

Als uit de gegevens blijkt dat op 1 augustus niet was voldaan aan de vaccinatieplicht, dan wordt proces-verbaal opgemaakt tegen deze bedrijven. De komende periode controleert de NVWA steekproefsgewijs of de gegevens zoals die in het I&R systeem zijn geregistreerd ook juist zijn.

Meer informatie
Dossier Q-koorts
Identificatie en registratie (I&R) van dieren

Plaats een reactie