Vaccinatiecampagne Q-koorts niet op schema

Staatssecretaris Henk Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) maakt zich ernstige zorgen over het tempo waarop geitenhouders hun dieren vaccineren. Eenderde van de geitenhouders heeft op dit moment voldaan aan de vaccinatieplicht, bij bedrijven met een publieksfunctie is dat nog lager. Dat schrijft hij vandaag aan de Tweede Kamer, mede namens minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Beide bewindslieden overwegen de Q-koortsmaatregelen pas te versoepelen, als alle geitenhouders aan de vaccinatieplicht hebben voldaan.

Nog maar twee weken voor de einddatum van de vaccinatiecampagne heeft slechts 32% van de professionele geiten- en schapenhouders hun dieren gevaccineerd. Het gaat dan om melk- en opfokbedrijven. Net als in 2010 is vaccinatie voor deze bedrijven verplicht en moet voor 1 augustus 2011 afgerond zijn. Bedrijven met een publieksfunctie krijgen langer de tijd, tot 1 januari 2012. Van deze bedrijven heeft nog maar 14% voldaan aan de vaccinatieplicht.

De bedrijven die niet op tijd volledig gevaccineerd zijn, krijgen te maken met bestuursdwang van de nVWA (nieuwe Voedsel en Waren Autoriteit). In dat geval worden de vaccinaties verricht door de nVWA, op rekening van de geitenhouder. Voor een bedrijf met 1000 dieren kan dat oplopen tot 7000 euro.

Op dit moment gelden nog mest- en hygiënemaatregelen en is er een uitbreidingsverbod. Ook geldt er een afschermingsplicht voor gelammerde dieren. Het Q-koortsdeskundigenberaad adviseerde onlangs aan minister Schippers en staatssecretaris Bleker om deze maatregelen te versoepelen, omdat ze geen toegevoegde waarde hebben. De afzonderingsplicht kan in hun ogen geheel vervallen.

Begin augustus zal het Bestuurlijk Afstemmingsoverleg-zoösen (BAO), waarvan behalve het Rijk, ook de gemeenten, de GGD-en en deskundigen deel uit maken, de bewindslieden adviseren over de geadviseerde versoepelingen. Bleker en Schippers nemen vervolgens een beslissing en wegen op dat moment de vorderingen van de vaccinatiecampagne mee.

Plaats een reactie