Vaccinatie van kinderen tegen tbc blijft zinvol

De Gezondheidsraad adviseert vaccinatie van kinderen uit risicogroepen tegen tuberculose te continueren. Bij jonge kinderen met tbc treden namelijk sneller complicaties op en die zijn dan vaak ook ernstig. Vaccinatie is een effectieve en mogelijk zelfs kostenbesparende manier om kinderen hiertegen te beschermen. Dit schrijft de Gezondheidsraad in zijn advies Vaccinatie van kinderen tegen tuberculose dat de raad vandaag aanbiedt aan de minister van VWS.

De vaccinatie blijft beperkt tot kinderen die een hogere kans lopen op besmetting met de ziekte: kinderen van wie een of beide ouders afkomstig is uit een land waar tuberculose veel voorkomt (meer dan 50 gevallen per 100.000 inwoners). Dan gaat nu het om sommige landen in Oost-Europa, Suriname en grote delen van Afrika en Azië. In totaal betreft de vaccinatie in Nederland ongeveer 24.000 zuigelingen per jaar.

Afschaffen van de vaccinatie zou betekenen dat voor kinderen hetzelfde beleid zou gelden als voor volwassenen. Dat houdt in dat ziektegevallen worden gemeld aan de GGD die vervolgens de kring rond de patiënt test op tbc. Bij kinderen is de diagnose echter moeilijk te stellen, terwijl ze wel sneller en ernstiger ziek worden. Bovendien werkt het vaccin juist bij kinderen goed.

De Gezondheidsraad beveelt aan de vaccinatie voor de doelgroepen op te nemen in het Rijksvaccinatieprogramma. Daardoor verbetert het bereik en is een goede registratie van de vaccinatiegraad gewaarborgd. Bovendien raken huisartsen, jeugd- en kinderartsen zo beter bekend met het vaccin en de ziekte. Voor een kwalitatief verantwoorde uitvoering is specifieke expertise en ervaring vereist. Concentratie van de uitvoering is daarom van belang. Op dit moment zijn bijvoorbeeld tuberculosebestrijdingsafdelingen van de GGD goed hiervoor toegerust.

Tot slot beveelt de Gezondheidsraad aan dat Nederland bijdraagt aan onderzoek naar een nieuw en beter vaccin tegen tbc. Wereldwijd komt deze ernstige en besmettelijke ziekte namelijk veel voor en resistentie tegen de bestaande geneesmiddelen is een groot probleem. Het huidige vaccin is vooral geschikt om ernstige complicaties bij kinderen tegen te gaan.

Plaats een reactie