Vaccinatie tegen bof bij studenten

GGD’en geven tijdens de introductieweken voor studenten voorlichting over bof. Sinds december 2009 is er een toename van bof in Nederland. Vooral studenten hebben een verhoogde kans op bof.

Dit komt onder andere door het onderlinge intensieve contact in studentenhuizen, studentenverenigingen, tijdens feesten en introductieweken. In verband met de aanhoudende verspreiding van bof onder studenten adviseren de GGD’en die niet of slechts éénmaal tegen bof zijn gevaccineerd, om zich alsnog via de GGD of de huisarts te laten vaccineren. De kostprijsindicatie voor een vaccinatie is 20 euro.

Kenmerkend voor de huidige bofepidemie is dat ook gevaccineerde studenten bof kunnen krijgen. De meest waarschijnlijke oorzaak hiervan is dat de beschermende werking van het vaccin in de loop van de jaren afneemt. Maar de kans op ernstige complicaties bij gevaccineerde personen is aanzienlijk lager dan bij personen die niet tegen bof zijn gevaccineerd. Vaccinatie tegen bof is daarom belangrijk om complicaties van een bofinfectie te voorkomen.

Afspraak maken?
Studenten kunnen voor vragen of het maken van een afspraak contact opnemen met de afdeling Infectieziektebestrijding van de GGD.

Plaats een reactie