Vaccinatie Q-koorts van start

Alle melkgeiten en melkschapen moeten voor 1 augustus 2012 gevaccineerd zijn tegen de Q-koorts. Ook bedrijven met een publieksfunctie zoals kinderboerderijen, moeten voor deze datum hun schapen en geiten geënt hebben.

Voor alle andere schapen en geiten is het vaccineren vrijwillig. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) controleert na 1 augustus 2012 of het enten ook daadwerkelijk is gebeurd.

Het vaccin en het vaccineren door een dierenarts komt voor rekening van de veehouder. Deze is zelf verantwoordelijk voor een bedrijfsvoering die geen volksgezondheidsrisico’s oplevert. De professionele melkgeiten- en melkschapenhouders en tevens alle Nederlandse gemeenten krijgen een brief van de NVWA met informatie en achtergronden van deze maatregel. Als bedrijven hun dieren niet voor 1 augustus 2012 volledig geënt hebben, worden de vaccinaties in opdracht van de NVWA gedaan. Alle gemaakte kosten zijn dan volledig voor rekening van de veehouder en zullen veel hoger uitpakken.

Meer informatie
Dossier Q-koorts

Plaats een reactie