“UWV frustreert marktwerking private begeleiding zieke uitzendkrachten”

Acture, de grootste private uitvoerder van de ziektewet voor uitzendbureaus ziet per 1 januari 2012 haar klantenbestand groeien met maar liefst honderd klanten. Totaal hebben nu 275 organisaties besloten om de uitvoering van de ziektewet voortaan bij Acture onder te brengen en niet bij UWV. De private begeleiding heeft het afgelopen jaar een besparing van de uitkeringslasten opgeleverd van tenminste 7,5 miljoen euro. “Toch is de kans dat deze groei zich voortzet of dat we meer concurrentie krijgen op deze markt nihil”aldus Maudie Derks, commercieel directeur van Acture. “De bewust verkeerde berekening van de sectorpremie door het UWV leidt tot grote onzekerheid bij potentieel geïnteresseerde marktpartijen. Hierdoor wordt de markt gefrustreerd. Jammer, want de resultaten van private uitvoering zijn bewezen beter voor Nederland”.

Verkeerde berekening premie door UWV frustreert marktwerking
Derks legt uit “de Ziektewetpremie wordt door UWV te laag berekend waardoor eigen risicodragers minder budget hebben om mee te werken. Saillant is dat UWV zelf hierdoor te weinig premie binnenkrijgt om de uitkeringen van te kunnen doen. Om dat te compenseren verhoogt UWV het WW-deel van de premie. Alle uitzendbureaus moeten hier aan meebetalen en daardoor betalen eigen risicodragers dus dubbel. Ook voor de private verzekeraar die wel de Ziektewetpremie mag vragen maar niet de WW-premie is het onvoorspelbare karakter reden om minder actief op deze markt aan de slag te gaan. Zo speelt UWV een slim spel met premies om haar eigen positie te beschermen”, aldus Derks

“Ik blijf me hier iedere dag over verbazen” zegt Maudie Derks “Meerdere malen hebben wij, maar ook de branche organisaties van verzekeraars en uitzenders met UWV om tafel gezeten om aan te dringen op een wijziging. UWV geeft aan slechts een wet uit te voeren, daarin staan eventueel wijzigingen op stapel. Wanneer en hoe is echter nog niet duidelijk, terwijl er nu iets moet gebeuren. Wij willen gewoon ons werk goed blijven doen en bijdragen aan positieve resultaten voor Nederland. De feiten bewijzen ons gelijk. Actieve en goede begeleiding zorgt ervoor dat we sneller mensen weer aan de slag hebben (Acture gemiddeld 6,97 dagen. UWV gemiddeld 36,4 dagen). Dit succes wordt nu feitelijk bestraft” aldus Derks.”