Univé-VGZ-IZA-Trias onderzoekt onjuiste declaraties apothekers

Verzekeraarscombinatie Univé-VGZ-IZA-Trias is een onderzoek gestart naar onjuiste declaraties bij apothekers. De verzekeraar heeft geconstateerd dat een groot aantal apothekers declaraties heeft ingediend voor geneesmiddelen die niet voorradig waren in Nederland. Het onderzoek moet onder meer uitwijzen of de onjuiste declaraties met opzet zijn gedaan en welke financiële voordelen de apothekers ermee behaald hebben.

De onjuiste declaraties werden vastgesteld bij een viertal medicijnen die binnen het preferentiebeleid van Univé-VGZ-IZA-Trias vallen. Dit beleid houdt in dat Univé-VGZ-IZA-Trias periodiek per geneesmiddel één voorkeursleverancier aanwijst, met als doel de kosten van de gezondheidszorg betaalbaar te houden.

Met het preferentiebeleid hebben Univé-VGZ-IZA-Trias en enkele andere verzekeraars gezamenlijk een landelijke besparing van ruim 700 miljoen euro op jaarbasis gerealiseerd. Univé-VGZ-IZA-Trias geeft het financiële voordeel dat het preferentiebeleid oplevert, direct door aan haar verzekerden: preferente geneesmiddelen vallen bij Univé-VGZ-IZA-Trias niet onder het eigen risico.

Incidenteel komt het voor dat geneesmiddelen niet leverbaar zijn. Apothekers hebben van Univé-VGZ-IZA-Trias duidelijke uitleg gekregen over de mogelijke alternatieven binnen het preferentiebeleid. Zij hoeven hun patiënten dus in geen geval naar huis te sturen zonder medicijn. Over het algemeen zijn de preferente middelen goed beschikbaar.

Net als de meeste andere zorgverzekeraars in Nederland, heeft Univé-VGZ-IZA-Trias met bijna alle apothekers afspraken gemaakt om de kosten van de geneesmiddelen direct tussen apotheek en zorgverzekeraar te verrekenen. DIit systeem van directe verrekening beperkt de administratieve lasten enorm en is bovendien erg patiëntvriendelijk. De zorgverzekeraar moet er daarbij er wel van op aan kunnen dat de apotheker de juiste medicijnen declareert.

Naar verwachting wordt het onderzoek in juli afgerond.

Plaats een reactie