Utrechtse statistici schatten aantal illegalen in Nederland

Het besluit van het kabinet vorige week om een eind te maken aan het gedogen van illegaliteit in Nederland, kwam uitgebreid aan bod in de media. Bij dit besluit werd gebruik gemaakt van een schatting van het aantal illegale vreemdelingen in Nederland, gemaakt door statistici van de Universiteit Utrecht. Nederland telde volgens de onderzoekers in 2009 ongeveer 100.000 illegalen.

De Utrechtse onderzoekers, onder leiding van hoogleraar statistiek Peter van der Heijden, voerden samen met onderzoeksbureau BOA het onderzoek uit in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. Voor de schatting maakten de onderzoekers gebruik van gegevens uit registratiesystemen van de Politie en de Koninklijke Marechaussee.

Afname
De wetenschappers zien een sterke afname van het geschatte aantal illegale vreemdelingen over de jaren 1997 tot en met 2009, en vooral sinds 2002. Zo telde Nederland in 2002 nog ca. 210.000 illegale vreemdelingen. Volgens de onderzoekers is deze daling voor een groot deel te verklaren door de uitbreiding van het aantal landen dat lid is van de Europese Unie.

Publicatie downloaden: Schatting illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen in 2009

Plaats een reactie