Utrechtse spoedzorg groeit enorm

In Utrecht vallen negen huisartsenposten (HAP’s) onder de stichting Primair Huisartsenposten. Zij werken voor 1,6 miljoen inwoners, ongeveer 10% van de Nederlandse bevolking. De bevolkingsopbouw lijkt op die van heel Nederland.

In 2009 hadden de posten 366.000 contacten met patiënten, ofwel 23 contacten per 100 inwoners ofwel één contact per gezin van vier personen. Het aantal contacten nam toe met 11% ten opzichte van het jaar 2008.

De 366.000 contacten bestonden voor 49% uit consulten op de post (telefonische consulten 42% en visites 9% ) . De genoemde groei van 11% is aanmerkelijk hoger dan die van de zorg in het algemeen (circa 5%) en die van het nationaal inkomen (2%). Primair merkt op dat de groei samenhangt met de Mexicaanse griep.

Al deze informatie staat te lezen in het prima gedocumenteerde jaarverslag 2009 van de genoemde stichting die als website heeft www.primair-hap.nl. Maar het jaarverslag staat niet op deze website.

Auteur: Prof. dr. A.J.P. (Guus) Schrijvers
Professor Schrijvers bekleedt de leerstoel Algemene Gezondheidszorg bij het Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns Geneeskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Plaats een reactie