Utrechtse jongeren worden wijkmediator

Vanaf woensdag 21 september 2011, de internationale dag van de vrede, heeft Utrecht er ongeveer zeventig jeugdige wijkmediatoren bij. Het gaat om leerlingen uit groep 8, die een rol krijgen in het oplossen van conflicten tussen kinderen in hun eigen wijk. Tijdens een speciale miniconferentie ronden zij hun training als wijkmediator af. Zij ontvangen uit handen van burgemeester Aleid Wolfsen een insigne en een diploma. Voor hun ouders is er een apart programma, onder leiding van professor Micha de Winter.

De aspirant-wijkmediatoren zijn al geruime tijd actief als schoolmediator. Het gaat om leerlingen van Vreedzame Scholen, die inmiddels doorgewinterde conflictoplossers zijn. Zij zijn uitstekend in staat om op hun eigen school conflicten tussen medeleerlingen op te lossen. Na 21 september gaan zij ook aan de slag als wijkmediator. Zij krijgen daarmee een actieve rol in het leefbaar maken van hun eigen wijk.

Als voorbereiding op die nieuwe rol krijgen zij een training van twee dagdelen. De eerste training vindt begin september plaats, de tweede training tijdens een miniconferentie in het Utrechtse Vechthuis. Tijdens de training breiden zij hun vaardigheden om conflicten op te lossen uit. Ook leren ze in welke situaties en onder welke voorwaarden zij als wijkmediator kunnen optreden.

Masterclass leerlingen voortgezet onderwijs
Tijdens de miniconferentie vindt ook een masterclass plaats voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die al langere tijd als school- en wijkmediator werken. Het is een interactieve masterclass, waarin onder andere aandacht is voor ‘beïnvloeding’, ‘groepsdruk’, ‘loyaliteit’ en andere leeftijdsspecifieke thema’s. Deze masterclass wordt verzorgd door de Utrechtse stichting Critical Mass.

Ondersteuning ouders
Voor de ouders is er een apart programma. Professor Micha de Winter houdt eerst een inleiding over opvoeden. Aansluitend gaat hij met de ouders in gesprek over de manier waarop zij hun kind kunnen ondersteunen in hun rol als wijkmediator.

De Vreedzame Wijk
De Vreedzame Wijk is een project van onderwijsadviesbureau Eduniek (sinds 1 augustus jl. onderdeel van de CED-Groep). In Utrecht zijn er op dit moment drie Vreedzame Wijken: Overvecht, Kanaleneiland en Sterrenwijk. Bij de realisatie ervan zijn uiteenlopende organisaties betrokken, zoals scholen, wijkbureau, welzijnswerk, politie, de moskee, winkeliers, sportclubs, de bibliotheek en vele anderen.

Plaats een reactie