Urologen van Ziekenhuis Amstelland nemen als eerste landelijke complicatieregistratie in gebruik

De Nederlandse Vereniging voor Urologie heeft volgens de normen van de Orde van Medisch Specialisten een landelijke complicatieregistratie ingericht. De urologen van Ziekenhuis Amstelland haken als eerste in Nederland hierop aan. In de loop van 2012 zal het systeem over de rest van Nederland worden uitgerold.

Het landelijk registreren van complicaties bij behandelingen is al jarenlang een wens van vele specialismen, waaronder de urologen. Belangrijkste doel is om te onderzoeken hoeveel complicaties er zijn in relatie tot een behandeling en welke factoren hierop van invloed zijn.

“De database is natuurlijk nog leeg”, zegt Uroloog Noordzij. “In de eerste periode zullen dus eerst zoveel mogelijk gegevens moeten worden verzameld. Voordat je voldoende data hebt, ben je ook wel twee tot drie jaar verder. Maar deze gegevens kun je dan landelijk met elkaar vergelijken en daar van leren.”

Het systeem is opgezet volgens een door de Orde van Medisch specialisten vastgelegde structuur. Dat betekent dat de definities en score’s identiek zijn aan andere registratiesystemen, waardoor je op den duur ook met andere specialismen zou kunnen vergelijken.

“Belangrijk is dat hier géén patiëntengegevens worden geregistreerd”, legt Noorzij uit. “Alleen de aandoening, de soort behandeling, bijkomende factoren en de complicatie worden vastgelegd, waardoor je vele objectieve gegevens verzamelt die optimaal met elkaar kunnen worden vergeleken.”

“Eerste doel is om er zelf iets van te leren, tweede doel is de kwaliteit van de behandelingen te kunnen verhogen en tenslotte is het doel om een database te creëren met voldoende gegevens om er ook wetenschappelijk iets over te kunnen gaan zeggen”, aldus Noordzij. “We zijn erg blij nu te kunnen starten met deze registratie”.