Urologen onderschrijven conclusies KWF-rapport ‘Kwaliteit van zorg’

Ofschoon de kwaliteit van de urologische kankerzorg in Nederland hoog is, zijn er ook punten die voor verbetering vatbaar zijn. Dit is een van de belangrijkste conclusies van het rapport ‘Kwaliteit van Zorg’ dat deze week verschenen is.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) is verheugd dat vele partijen de schouders willen zetten onder de multidisciplinaire zorg voor patiënten met een urologische tumor. In overleg met het KWF zullen de behandelaars de voorwaarden opstellen waaraan ziekenhuizen en professionals moeten voldoen om optimale zorg te kunnen leveren. De NVU is reeds gestart met een betrouwbare kwaliteitsregistratie om de kwaliteit en uitkomsten van zorg inzichtelijk te maken. Ook zal de beroepsgroep de criteria benoemen waaraan behandelaars van urologische tumoren moeten voldoen. Aandacht zal gegeven worden aan de infrastructuur binnen de
ziekenhuizen en het minimale aantal ingrepen dat verricht moet worden. De overheid heeft aangegeven hiertoe de middelen ter beschikking te zullen stellen om het mogelijk te maken dit proces binnen twee jaar af te ronden.

De Nederlandse Vereniging voor Urologie stelt zich tot doel een optimale opleiding van nieuwe urologen te realiseren. Door wetenschappelijk onderzoek worden verbeteringen van behandelingen voor de toekomst gegarandeerd. Door regelmatige
visitatie van alle beroepsbeoefenaars en nascholing streeft de NVU naar een continue verdere verhoging van kwaliteit van zorg. Alleen door participatie in een gezamenlijke aanpak tussen professionals, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars
en toezichthouders kan het beste resultaat voor de patiënt bereikt worden.

Plaats een reactie