Universiteit Utrecht opent nieuw Centrum voor Onderwijs en Leren

Verbetering van het onderwijs door meer en beter gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten: dat is het streven van het nieuwe Centrum voor Onderwijs en Leren. In dit Centrum bundelt de Universiteit Utrecht haar expertise op het gebied van het opleiden en professionaliseren van docenten en het verbeteren van het onderwijs.

De universiteit komt met dit centrum tegemoet aan de behoefte aan optimaal gebruik van vakdidactische, onderwijskundige en gedragswetenschappelijke inzichten in het Nederlandse onderwijs.

Conferentie Onderwijs Centraal
Op dinsdag 24 mei 2011 trapt het Centrum voor Onderwijs en Leren af met de conferentie ‘Onderwijs Centraal’ in het Utrechtse Spoorwegmuseum. De conferentie belicht in sneltreinvaart de relatie tussen onderwijs en wetenschap vanuit verschillende perspectieven voor primair, voortgezet en hoger onderwijs.

Specialisten onderwijs en opvoeding
De sprekers tijdens de conferentie zijn allen gespecialiseerd in (onderzoek naar) onderwijs en opvoeding. Aan het woord komen onder meer Micha de Winter en Paul Verweel. De Winter, hoogleraar Pedagogiek, stelt in zijn korte betoog dat sociale opvoedingsidealen uit de mode zijn geraakt; individueel geluk lijkt het hoogste goed. Paul Verweel, hoogleraar Krajicekleerstoel, houdt een betoog over het belang van sport in het onderwijs.

Samenwerkingsovereenkomst
Tijdens de conferentie vindt ook de officiële ondertekening plaats van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Universiteit Utrecht en zestien vo-scholen waarmee intensief wordt samengewerkt. Onderwerp van de overeenkomst is het samen opleiden van docenten.

Plaats een reactie