Uniforme behandeling redt levens

Meer uniformiteit bij de behandeling en medicatie van een acuut hartinfarct vergroot de overlevingskansen van patiënten. Cardiologen, ambulancediensten en andere hulpverleners in de regio Utrecht zetten zich in om één behandelstrategie te ontwikkelen voor patiënten. Daarbij krijgen alle patiënten ook dezelfde medicatie. Omdat elke seconde telt, vergroot een uniforme behandeling vanaf de opvang door de ambulance tot de behandeling in het ziekenhuis de kans op overleving. Alertheid, snelheid en een goed samenwerkende keten van hulpverleners en artsen zijn van levensbelang.

De cardiologen uit diverse Utrechtse ziekenhuizen gaan in dit kader vandaag van start met het project ‘NVVC Connect’. De kwaliteit van zorg bij een acuut hartinfarct wordt in de regio Utrecht in kaart gebracht en waar nodig verbeterd.

Het acuut hartinfarct is helaas nog steeds een van de meest voorkomende oorzaken van sterfte en invaliditeit in Nederland. Per jaar worden er meer dan 27.000 patiënten opgenomen met een acuut infarct. Het is gebleken dat door goede organisatie van zorg de overlevingskans van patiënten sterk kan worden verbeterd. Daarom is het project ‘NVVC Connect’ in het leven geroepen. NVVC Connect is een initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC).

Inzicht in snelheid van de totale behandelprocedure
Onderdeel van het project is het in kaart brengen en verbeteren van de kwaliteit van zorg bij een acuut hartinfarct in de regio Utrecht. De Europese en Nederlandse richtlijn stelt dat binnen 90 minuten na het eerste contact van de patiënt met de hulpverlening de behandeling van het infarct moet plaatsvinden. Vanuit NVVC Connect werken alle partijen samen om bijvoorbeeld de tijden van het eerste contact van de patiënt met ambulancedienst tot de dotter in het ziekenhuis te registreren en met elkaar te delen. Voor het project in de regio Utrecht wordt samengewerkt door (de cardiologen van) vijf ziekenhuizen: het Meander Medisch Centrum, St. Antonius Ziekenhuis, Zuwe Hofpoort Ziekenhuis Woerden, Universitair Medisch Centrum Utrecht en het Diakonessenhuis.

De juiste bloedverdunner kiezen voor ouderen: betere overleving, minder bloedingen
Ten opzichte van 10 jaar geleden zijn de overlevingskansen van een acuut hartinfarct enorm gestegen, van 85% naar ongeveer 95% een maand na de opname. Dit komt door het gebruik van bloedverdunnende medicatie en acute dotterprocedures. Deze medicijnen hebben helaas een keerzijde. De belangrijkste oorzaak van sterfte in het ziekenhuis is namelijk tegenwoordig niet meer het infarct zelf maar het optreden van bloedingen. Ouderen zijn het meest kwetsbaar, want 60% van de sterfte na een hartinfarct in het ziekenhuis treedt op bij mensen boven 75 jaar. De Utrechtse cardiologen zetten sterk in op het gebruik van de juiste bloedverdunner bij de juiste patiënt. In het bijzonder bij oudere patiënten zal onderzocht en bijgehouden worden welke behandeling voor hen optimaal is.

Overlevingscijfers
Door het samen bijhouden wat het effect van behandeling is in de Utrechtse ziekenhuizen, kan de gezondheid en overlevingskans van elke patiënt verbeterd worden. Zo zal ook de effectiviteit van reanimaties gemeten worden, de sterfte en het aantal succesvolle behandelingen. “Deze gegevens en cijfers verzamelt de regio Utrecht in de komende periode, om op basis daarvan nog betere afspraken te maken over een uniforme behandeling”, vertelt cardioloog Evelyn de Vrey, die betrokken is bij het Connect-project. “Time is muscle – elke seconde eerder behandelen levert minder schade aan het hart op. We doen het al heel snel. Met dit project vergroten we de overlevingskans verder, kunnen we de preventie en kwaliteit van zorg verbeteren en hartrevalidatie stimuleren.”

Plaats een reactie