Unieke hersen-operatie ontkoppelt complete hersenhelft

0
622

In het academisch ziekenhuis Maastricht / Maastricht UMC+ is woensdag 25 april 2012 een voor Nederland unieke operatietechniek uitgevoerd bij een patiënt met ernstige epilepsie: een functionele hemisferotomie volgens de ‘transsylvian keyhole’-techniek.

Bij deze operatie wordt, via een beperkte toegang in de schedel, één hersenhelft compleet “uitgeschakeld”. Dit uitschakelen van de ‘zieke’ hersenhelft is het laatste redmiddel ter behandeling van ernstige epileptische aanvallen. De patiënt maakt het enkele dagen na de operatie uitstekend.

Functionele hemisferotomie wordt toegepast bij patiënten met ernstige chronische epilepsie die niet behandeld kan worden met medicamenten en die vanuit één hersenhelft ontstaat.

Het is een anatomisch uitdagende ingreep die ervoor zorgt dat de epileptische hersenhelft uitgeschakeld wordt. De ‘zieke’ hersenhelft wordt compleet losgekoppeld van de andere, gezonde, hersenhelft. Daarbij worden de van de hersenschors afdalende vezelbanen onderbroken. Deze ingreep kan alleen toegepast worden mits de patiënt reeds een halfzijdige verlamming heeft (op grond van de onderliggende aandoening) en er geen taal/spraak-functie aanwezig is in de uit te schakelen hersenhelft.

De kans op complete aanvalsvrijheid na een dergelijke ingreep wisselt afhankelijk van de onderliggende oorzaak van de epilepsie, maar loopt in het beste geval op tot 70-90 procent. Ingrepen als deze vinden voornamelijk bij kinderen en jongvolwassenen plaats.

De ingreep is uitgevoerd door een wereldwijd erkende autoriteit op het gebied van de epilepsiechirurgie en in het bijzonder op het gebied van de functionele hemisferotomie: prof. dr. J. Schramm, hoogleraar Neurochirurgie aan de Universiteitskliniek Bonn. Hij werd bijgestaan door dr. Olaf Schijns, neurochirurg van het azM/ Maastricht UMC+.