Unieke conferentie Zorgboulevard Rotterdam voor zwangere moeder

De Vereniging Zorgboulevard Rotterdam heeft op 13 april een werkconferentie georganiseerd met als centrale vraag: hoe kunnen we de zorg rondom tienermoeders en zwangeren met psychische klachten verbeteren? Een divers gezelschap, waaronder psychiaters, verloskundigen, zorgmanagers, artsen, gynaecologen, de GGD en het Centrum voor Jeugd en Gezin, bracht ideeën aan om meer synergie te creëren in de zorgverlening aan de zwangere moeder en haar kind.

“We proberen vanuit Zorgboulevard Rotterdam de zorgverlening aan de zwangere moeder en kind zo efficiënt mogelijk te organiseren. Er bestaat in Rotterdam bijvoorbeeld al veel goede ondersteuning voor tienermoeders en voor zwangeren met psychische klachten. De kunst is om deze verschillende vormen van ondersteuning zo in te zetten, dat deze met elkaar een degelijk zorgarrangement vormen,” zegt Elly van der Vliet, directeur van de Vereniging Zorgboulevard Rotterdam. “Zo’n arrangement willen we niet aan de tekentafel bedenken. Daar hebben we de ervaring van praktijkdeskundigen bij nodig.”

Er zijn op deze conferentie een scala aan bouwstenen verzameld voor het ontwerpen van zorgarrangementen voor tienermoeders en voor zwangeren met psychische klachten. Eén mogelijke bouwsteen was bijvoorbeeld: benoem een casemanager die de zwangere vrouw met problemen begeleidt langs de verschillende voorzieningen. Ook kwamen er suggesties voor tijdige signalering van risico’s. Ook heldere afspraken over overdrachten tussen zorgverleners kunnen voorkomen dat een klant tussen de wal en het schip valt.

Aan het eind van de conferentie zijn twee kleinere, multidisciplinaire denktanks samengesteld. Een denktank onder het voorzitterschap van Delta Psychiatrisch Centrum werkt in de komende weken een zorgarrangement voor zwangeren met psychische klachten uit. Het GeboorteHotel, evenals Delta één van de Founding Members van Zorgboulevard Rotterdam, coördineert de denktank die zich buigt over de keten rondom de tienermoeder. “Als Zorgboulevard vinden wij het belangrijk verbindingen te maken tussen de verschillende zorgverleners die een rol spelen rond één thema. Uit de mooie opkomst en de constructieve sfeer bij de conferentie merkte ik dat het organiseren van verbindende bijeenkomsten voorziet in een behoefte. Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat de denktanks over een paar weken met een mooi resultaat komen!”, aldus Elly van der Vliet.

Zorgboulevard Rotterdam is een gezamenlijk initiatief van het Maasstad Ziekenhuis, Delta Psychiatrisch Centrum, De Stromen Opmaat Groep, Kraamzorg Rotterdam e.o. en de Centrale Huisartsen Posten Rijnmond en wordt ontwikkeld door Vestia en Vitaal Zorgvast. Begin 2011 opent Zorgboulevard Rotterdam zijn deuren voor publiek. Ga voor meer informatie naar www.zorgboulevardrotterdam.nl

1 gedachte over “Unieke conferentie Zorgboulevard Rotterdam voor zwangere moeder”

  1. Te hopen dat men eindelijk tijdens die conferentie het onderwerp meeneemt dat in familierecht aan de orde is veelal nu ook
    dat men te maken heeft met bl moeders, met kenmerken waarvan gelijk al onderzoek nodig is bij voorbaat voordat gezag wordt gegeven en verder niet over vaders werd en wordt gepraat. Die zodoende omdat er geen meldplicht bestond en bestaat maar konden worden vervreemd onterecht ook nog eens in vele zaken.
    Gevolg nog meer zieke kinderen…

    Beantwoorden

Plaats een reactie