Uniek meldsysteem om risico’s met medicijnen op te sporen en te voorkomen

Apothekers doen deze week mee aan de Nationale Meldweek Patiëntveiligheid. De Meldweek heeft als doel dat professionals in de zorg bewuster omgaan met patiëntveiligheid en dat ze leren van incidenten.

Apothekers zijn erop gebrand om het aantal vermijdbare incidenten met geneesmiddelen terug te dringen en doen mee aan de meldweek. Als enige zorgverleners in ons land hebben apothekers al een landelijk meldsysteem voor het veilig melden van incidenten.

Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR)
De CMR is het landelijke web-based meldpunt waar ziekenhuizen, apotheken en GGZ-instellingen anoniem medicatie incidenten kunnen registreren. Nederland is een van openbare de weinige landen waar zo’n goed geautomatiseerd meldsysteem draait.

Het meldsysteem is ontwikkeld door ziekenhuisapothekers, die daarvoor in 2009 een belangrijke overheids ICT prijs hebben ontvangen.

De landelijke database biedt:
– Een alertfunctie met aanbevelingen om herhaling van ernstige medicatie-incidenten te voorkomen
– Landelijke, uniforme classificatie en registratie van medicatie-incidenten
– Inzicht in de risico’s in het medicatieproces
– De mogelijkheid om (anoniem) ervaringen te delen
– Mogelijkheid om landelijke verbeteracties door te voeren op het gebied van patiëntveiligheid

Voorbeeld:
Recentelijk zijn via CMR twee alertmeldingen naar zorgverleners gestuurd m.b.t. te lange gebruiksduur van orale oncolytica. Deze incidenten waren het gevolg van een onvolledig medicatiedossier van de patiënt en gebrek aan kennis over kuurdosering van deze medicatie bij verplegend personeel en doktersassistente. Verkeerd gebruik van oncolytica kan de dood tot gevolg hebben.

Bevorderen medicatieveiligheid
Onderzoek heeft aangetoond dat jaarlijks circa 16.000 mensen met spoed in het ziekenhuis worden opgenomen als gevolg van vermijdbare geneesmiddelgerelateerde incidenten.

Apothekers hebben zich als taak gesteld die vermijdbare ziekenhuisopnames ten gevolge van verkeerd medicijngebruik in 5 jaar tijd te halveren. De ontwikkeling van het CMR meldsysteem maakt deel uit van de inspanningen van apothekers om de medicatieprocessen veiliger te laten verlopen.

Meer informatie: www.meldweek2010.nl, Brochure medicatieveiligheid

Plaats een reactie