Uniek initiatief van orthopeden Medisch Spectrum Twente

De maatschap orthopedie van het Medisch Spectrum Twente heeft voor patiënten die een totale heup- of knieoperatie hebben ondergaan een innovatief en intensief herstelprogramma ontwikkeld, genaamd MST Energ-IQ, kwaliteit in bewegen. Zij verblijven daartoe in het comfortabele hotel Bad Boekelo, net buiten Enschede

Het MST Energ-IQ-programma richt zich op het herstel van gezondheid en actieve participatie in de samenleving van de patiënten. De pilot betreft orthopedische heup- en kniepatiënten, maar kan op termijn worden uitgebreid naar andere specialismen en patiëntenpopulaties, voorbeelden hiervan zijn reumapatiënten en de cardiologiepatiënten.

Doel van dit programma is dat patiënten, in groepsverband een intensief programma van fysiotherapie, zwemmen en bewegen volgen, dat gericht is op genezing, stimulering en reactivering. Een en ander vindt, vanaf de 4e dag na de operatie, plaats in een aangename, comfortabele setting buiten het ziekenhuis, (hotel Bad Boekelo), voorzien van zwembad, fitnessruimte en oefenruimte fysiotherapie.

Uit onderzoek in 2007 is gebleken dat deelname van orthopedische patiënten aan een intensief programma, aansluitend aan hun ziekenhuisopname, leidt tot significant sneller en beter functieherstel dan deelname aan de meer conventionele programma´s zoals we die kennen onder de noemer van bijvoorbeeld Rap-op-Stap of Quick Fit.

Deze programma´s zijn veel minder intensief en beperken zich doorgaans tot de periode dat de patiënt in het ziekenhuis is opgenomen. Daarnaast blijkt dat het volgen van een intensief programma leidt tot verhoging van de zelfredzaamheid en het algemeen welbevinden.

Het programma is ontwikkeld in samenwerking met lokale partners, waaronder:

– FysioGym Twente: een groot vooruitstrevend multidisciplinair gezondheidscentrum in Enschede, bekend om zijn sportrevalidatie en deelname aan meerdere wetenschappelijke onderzoeken, o.a. in samenwerking met Het Roessingh.

– TSN Thuiszorg: een van de grootste, landelijk opererende thuiszorgorganisaties, HKZ-gecertificeerd.

– Huisartsenpraktijk Jansen en Smulders verzorgt indien nodig de huisartsenzorg.

Risico’s op eventuele complicaties kunnen door een vast team van deskundigen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en behandeld. Ook dit draagt bij tot een snellere en betere genezing.

Plaats een reactie