Uniek expertisecentrum

Het Sylvia Tóthcentrum van het UMC Utrecht heeft de vergelijking met andere, vooraanstaande academische centra glansrijk doorstaan. De diagnostiek in het Sylvia Tóthcentrum voor kinderen met complexe neurologische aandoeningen is gelijkwaardig of beter en de snelheid is hoger. De tevredenheid van de patiënten ligt hoog en het centrum heeft zich ontwikkeld tot een landelijk expertisecentrum. Tot deze conclusies kwam prof.dr. Schrijvers die uitvoerig onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van het centrum.

In een periode van ruim twee jaar tijd is het Sylvia Tóthcentrum doorgelicht onder andere met behulp van een team van internationale experts. Verder zijn vergelijkingen gemaakt van patiëntencohorten met vooraanstaande referentiepraktijken (Erasmus MC, UMC St. Radboud en het Universitair Ziekenhuis Leuven), zijn tevredenheidsonderzoeken gehouden en kostenanalyses gemaakt.

Het onderzoeksrapport wordt dinsdag 6 oktober aangeboden aan Sylvia Tóth. Met de financiële steun van haar stichting kon in 2000 het Sylvia Tóthcentrum worden opgericht. De bijdrage had een looptijd van tien jaar en was bestemd om het centrum vorm te geven en een goede positie en reputatie op te laten bouwen. Naast de Sylvia Tóth Stichting is ook door de Raad van Bestuur van het UMC Utrecht en de divisies Kinderen en Hersenen geïnvesteerd in dit centrum.

“Uit het rapport blijkt dat we ruimschoots in geslaagd zijn in onze opzet. Het UMC Utrecht heeft met het Sylvia Tóthcentrum een uniek expertisecentrum in huis. Nu is het zaak om de toekomst en doorontwikkeling van dit bijzondere centrum veilig te stellen” aldus Ernest Müter manager bedrijfsvoering van het Wilhelmina Kinderziekenhuis. In de toekomst wil het centrum zich ook gaan toeleggen op de follow-up van zeer complexe patiënten. Inmiddels is het UMC Utrecht met zorgverzekeraars in gesprek om de financiële continuïteit van het centrum te waarborgen.

Het Sylvia Tóthcentrum maakt deel uit van de Divisie Kinderen van het UMC Utrecht.

Het centrum werd in 2000 opgericht met als doel zorginnovatie. Het centrum biedt kinderen met complexe neurologische aandoeningen state of the art diagnostiek in een eendaagse multidisciplinaire diagnostische consultatieronde. Hierbij gaat het om patiënten die vaak een moeizaam en langdurig diagnostisch traject hebben doorlopen. Te denken valt aan kinderen met vormen van epilepsie die niet met medicijnen te behandelen zijn en kinderen met onbegrepen ontwikkelingsachterstanden. Door de multidisciplinaire aanpak in het Sylvia Tóthcentrum kan voor veel patiënten al na één dag een diagnose worden gesteld.

Plaats een reactie