Uniek aanbod VUmc van screening op dragerschap taaislijmziekte

VU medisch centrum maakt vanaf 1 december 2010 een uniek aanbod van genetische screening op dragerschap cystic fibrosis (CF) oftewel taaislijmziekte beschikbaar voor paren met een kinderwens. CF is een ernstige aangeboren aandoening waarbij de patiënt problemen heeft in meerdere organen. Alle paren met een kinderwens bij wie CF niet eerder in de familie voorkwam, kunnen via de website www.vumc.nl/cftest een test aanvragen.

Binnen de reguliere gezondheidszorg in Nederland werden tot dit moment dragerschaptesten op CF alleen verricht bij mensen bij wie (dragerschap van) CF al in de familie voorkomt. Echter, 85 procent van de kinderen met CF wordt geboren in families waar deze aandoening nog niet eerder voorkwam. Met de test kan ieder paar al vóór de zwangerschap te weten komen of er een verhoogde kans is op een kind met CF.

Mogelijkheden voor dragerparen
In Nederland is circa 1 op 30 mensen (van oorspronkelijk Noord-Europese afkomst) drager van CF. Dragers hebben zelf geen CF, maar als beide ouders drager zijn, heeft elk toekomstig kind van hen een risico van 25 procent op CF. Voor deze dragerparen zijn er verschillende mogelijkheden ten aanzien van het krijgen van kinderen. Naast prenatale diagnostiek naar CF tijdens de zwangerschap zijn opties mogelijk zoals onder andere afzien van kinderen, adoptie, gebruikmaken van donorzaadcellen of -eicellen of zwanger worden via reageerbuisbevruchting. Dragerparen ontvangen een uitnodiging om deze mogelijkheden te bespreken in een persoonlijk gesprek op de polikliniek klinische genetica van VUmc.

Aanvragen CF dragerschaptest
De aanvraag wordt gedaan door het paar zelf bij de afdeling klinische genetica van VUmc via de website www.vumc.nl/cftest. De dragerschaptest kost 150 euro per paar. Afhankelijk van de ziektekostenverzekeraar worden deze kosten wel of niet vergoed.

Wat is cystic fibrosis (CF) / taaislijmziekte?
Cystic fibrosis is één van de meest voorkomende erfelijke ziekten met een beperkte levensverwachting in Nederland. De aandoening is chronisch en niet te genezen. CF komt voor bij ongeveer 1 op de 4.000 à 5.000 pasgeborenen. Een kind met CF heeft zowel van vader als van moeder de aanleg voor CF gekregen. Bij kinderen met CF wordt op diverse plaatsen in hun lichaam dikker en taaier slijm gemaakt dan normaal. Dit dikke en taaie slijm zorgt voor problemen in onder andere de luchtwegen en in het maag-darmkanaal.

Plaats een reactie