Unie KBO begint campagne tegen overmatig alcoholgebruik van senioren

De Unie KBO, met 327.000 leden de grootste seniorenorganisatie in Nederland, lanceert binnenkort de landelijke campagne “Het eeuwige weekend”. Hiermee vraagt zij aandacht voor het sterk toenemende alcoholgebruik onder 55-plussers.

De Unie KBO maakt zich zorgen over het stijgende aandeel ouderen met een alcoholprobleem. De cijfers hierover laten zien dat deze zorg niet overdreven is. Nagenoeg één op de vier cliënten in de verslavingszorg is ouder dan 55 jaar. Tien jaar geleden was dit nog één op zeven. De Unie KBO is tot de conclusie gekomen dat de stilte die er heerst over alcoholgebruik bij senioren doorbroken moet worden. Ook op het eerste Nederlandse congres over alcohol en gezondheid dat op 23 september in Pakhuis Willem de Zwijger in Amsterdam plaatsvindt, wordt nadrukkelijk stil gestaan bij het thema ouderen en alcohol.

55-plussers zijn minder geneigd om hulp voor een drankprobleem te zoeken. Schaamte speelt daarbij een belangrijke rol. Bovendien zijn hulpverleners matig ingericht op zorg en ondersteuning van deze doelgroep omdat de focus vooral ligt op jongeren en drankgebruik.

Samen met de Stichting Take Care TV, Novadic-Kentron – netwerk voor verslavingszorg en Movedmedia, ontwikkelt de Unie KBO momenteel een documentaire over alcoholgebruik bij ouderen. Vervolgens worden er uit eigen kring 70 gespreksleiders geworven en opgeleid, die in totaal 200 gespreksbijeenkomsten voor ouderen gaan leiden, eveneens in samenwerking met Novadic-Kentron. Vanuit de campagne “Het eeuwige weekend” wordt tevens een TV-serie ontwikkeld en een gelijknamige website gelanceerd.

1 gedachte over “Unie KBO begint campagne tegen overmatig alcoholgebruik van senioren”

Plaats een reactie