UNICEF vraagt om inzetverdubbeling in de strijd tegen cholera

Dit jaar zijn in West- en Centraal-Afrika meer dan 85.000 gevallen van cholera geregistreerd, waarvan 2.466 met de dood tot gevolg. Op deze schaal behoort het tot één van de grootste epidemieën ooit in dit gedeelte van Afrika. Daar komt bij dat de Case Fatality Rates, het percentage mensen dat uiteindelijk overlijdt, ongekend hoog is. Vooral kinderen zijn kwetsbaar. UNICEF roept op tot een inzetverdubbeling in de strijd tegen de ziekte.

Er zijn drie groot verspreide cholera-uitbraken in West- en Centraal Afrika: Het Tsjaad-meer Bassin (Tsjaad, Kameroen, Nigeria en Niger), het West-Congo Bassin (Democratische Republiek Congo en de Centraal Afrikaanse Rebubliek) en het Tanganyika-meer (Democratische Republiek Congo en Burundi). Kleinere cholera-epidemieën in Benin, Ivoorkust, Ghana, Guinea, Liberia en Togo zijn onder controle.

Tsjaad, Kameroen en het westen van de Democratische Republiek Congo kennen de sterkste toename van het aantal choleragevallen. Tegelijkertijd zijn er grote uitdagingen om toegang te krijgen tot deze gebieden, te zorgen voor lokale hulpverleners in medische posten en het opzetten van toezichtsystemen, die moeten zorgen voor het onderzoeken en controleren van het aantal choleragevallen.

UNICEF verspreidt medicijnen en informeert mensen over hygiëne en wat zij kunnen doen om de ziekte te voorkomen. De VN-kinderrechtenorganisatie helpt bij epidemie-inspecties om doelgericht en regelmatig de controles te blijven uitvoeren. Wat echter vooral duidelijk is geworden in deze noodsituatie is dat de autoriteiten een belangrijke rol kunnen spelen in het redden van levens.

UNICEF roept overheden op niet alleen actie te ondernemen binnen de eigen landsgrenzen, maar wijst ook op het belang van samenwerking tussen buurlanden. Informatie-uitwisseling tussen landen met betrekking tot migratie en ziektegevallen, is samen met het uitvoeren van grenscontroles om te voorkomen dat besmette mensen zich verplaatsen naar een ander gebied, de beste manier om de ziekte tegen te gaan. Samenwerking tussen landen moet te allen tijde worden aangemoedigd, zowel lokaal als landelijk.

Cholera als armoedeziekte
West- en Centraal-Afrika behoort tot de gebieden in de wereld waar de toegang tot schoon water en sanitaire voorzieningen het laagst is. Een cholera-uitbraak kan onder controle gehouden worden door noodhulpacties zoals het toedienen van medicatie, maar de meest effectieve manier is om te voorzien in betere sanitaire voorzieningen en toegang tot schoon water.

Plaats een reactie