UNICEF organiseert Kleine Prinsjesdag 2012

Op vrijdag 16 september 2011, de vrijdag voor Prinsjesdag organiseert UNICEF in samenwerking met Defence for Children voor de tweede maal Kleine Prinsjesdag.

Op Kleine Prinsjesdag zijn de kinderen en jongeren aan het woord: zij geven hun mening over de rechten van de kinderen in Nederland en daarbuiten. De Koningin van de Jeugd leest de Troonrede van de Jeugd voor en een aantal jongeren gaat in debat met de Tweede Kamerleden. De gebundelde ideeën en aanbevelingen van de jongeren worden aangeboden aan staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten van het Ministerie van VWS. Tweede Kamervoorzitter Gerdi Verbeet verzorgt de opening.

De onderwerpen die tijdens het debat aan de orde komen zijn grotendeels gebaseerd op het Jaarbericht Kinderrechten 2011 dat in mei van dit jaar aan staatssecretaris Teeven is aangeboden.

Jaarbericht Kinderrechten 2011
Het Jaarbericht Kinderrechten 2011 laat zien hoe het ervoor staat met kinderrechten in Nederland. Het onderscheidt vijf terreinen waarbij de bepalingen uit het VN-Kinderrechtenverdrag het uitgangspunt vormen: jeugdzorg, uitbuiting van kinderen, jeugdstrafrecht, vreemdelingenbeleid en kindermishandeling.

Op Kleine Prinsjesdag zullen de jongeren, in de leeftijd van 13 tot 16 jaar, debatteren over drie van deze onderwerpen: kindermishandeling, jeugdstrafrecht en vreemdelingenbeleid. Daarbij maken ze gebruik van de informatie uit het Jaarbericht. Het vierde onderwerp waarover gedebatteerd wordt is kinderarbeid. Een jury zal aan het eind van het programma een prijs uitreiken aan de beste debaters onder de jongeren.

Het Jaarbericht Kinderrechten is na te lezen op: www.unicef.nl

Kleine Prinsjesdag vindt plaats in de Ridderzaal die al in de opstelling van Prinsjesdag staat. De aanwezige kinderen, jongeren en Tweede Kamerleden zullen in gepaste kleding verschijnen. Het programma is van 8.30 uur tot 10.00 uur.

Programma:
– 8.30 uur Opening door mevrouw Verbeet
-Voorlezen Troonrede van de Jeugd door Koningin van de Jeugd
– Debat tussen jongeren en Tweede Kamerleden
– Overhandiging Troonrede van de Jeugd aan Staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten.
– Uitreiken prijs voor beste debaters
– 10.00 uur Afsluiting

Kleine Prinsjesdag is tot stand gekomen in samenwerking met Stichting Kik’r. Deze stichting ontwikkelt kinderparticipatieprojecten voor scholen, gemeenten en andere organisaties, waarbij kinderen gestimuleerd worden om zich actief in te zetten voor hun leefomgeving en om een eigen mening te vormen door zelf op onderzoek uit te gaan.

Plaats een reactie