UMC Utrecht streeft naar toppositie

0
479

Het UMC Utrecht wil zich in de toekomst richten op topzorg en onderzoek van internationaal niveau op een select aantal speerpunten. Dat betekent dat in de toekomst niet meer alle basiszorg voor doorsnee-aandoeningen in het UMC Utrecht zal plaatsvinden; in goed onderling overleg zullen andere ziekenhuizen in de regio deze basiszorg overnemen.

Om topkwaliteit te garanderen, zullen ook binnen de beoogde internationale speerpunten waarin het UMC Utrecht nu al sterk is (het verstoorde brein, ontregelde afweer, falende circulatie, kanker en regeneratieve geneeskunde) nog expliciete keuzes moeten worden gemaakt.

Dat zei lid van de Raad van Bestuur en geneeskundedecaan Frank Miedema deze week tegen de faculteitsraadsleden van de Universiteit Utrecht bij de presentatie van de hoofdlijnen van de nieuwe UMC Utrecht-strategie. De Strategienota 2010-2015 zal kort voor de zomer definitief worden vastgesteld.

De toekomstplannen van het UMC Utrecht passen in het overheidsbeleid. Ook die wil dat ziekenhuizen zich in de toekomst specialiseren op bepaalde terreinen van de gezondheidszorg en daar de kwaliteit verbeteren.

Vorig artikelCentralisatie kinderlongziekten in virtueel ziekenhuis
Volgend artikelSmiley voor Kraamafdeling
Avatar
Het Universitair Medisch Centrum Utrecht is één van de grootste publieke zorginstellingen van Nederland. Met bijna 10.000 mensen wordt voortdurend gebouwd aan goede zorg met als bouwstenen kennis en mensen. Het UMC Utrecht wil een internationaal toonaangevend universitair medisch centrum zijn waarin kennis over gezondheid, ziekte en zorg wordt gemaakt, getoetst, gedeeld en toegepast. UMC Utrecht maakt deel uit van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU). De NFU is een samenwerkingsverband van de acht universitair medische centra (UMC’s) in Nederland.