UMC St Radboud ontwikkelt unieke valsimulator

Een nieuwe valsimulator, ontwikkeld door de afdelingen Revalidatie en Neurologie van het UMC St Radboud, is de enige ter wereld die de werkelijkheid van een val optimaal benadert en alle balansreacties, zoals spieractiviteit en vorm en kracht van de balanscorrectie, zeer nauwkeurig meet. Het UMC St Radboud zet hiermee een belangrijke stap in het wetenschappelijk onderzoek om mechanismen achter valpartijen bij ouderen en neurologische patiënten te ontrafelen en om nieuwe trainingen te ontwikkelen die valincidenten helpen voorkomen.

In Nederland vinden per jaar gemiddeld 1 miljoen valincidenten plaats. Vooral ouderen en mensen met een neurologische aandoening lopen extra groot risico. Bijna 90.000 ouderen bezoeken jaarlijks de Spoedeisende Hulp na een val en zo’n 30.000 mensen worden in het ziekenhuis opgenomen. De totale medische kosten door valincidenten lopen in Nederland jaarlijks op tot zo’n 560 miljoen euro. Mensen met een beroerte of de ziekte van Parkinson lopen een extra groot risico om te vallen; zo’n drie tot tien keer meer in vergelijking met (gezonde) leeftijdsgenoten.

Balansreacties nauwkeurig in kaart
Wanneer iemand in het dagelijks leven uit balans wordt gebracht, probeert hij direct om het evenwicht te herstellen. Een van de belangrijkste natuurlijke reacties is het in beweging komen om een val te voorkomen. Dit verloopt lang niet altijd succesvol, met alle gevolgen van dien. Waarom vallen sommige mensen wel en andere niet? Welke elementen zijn belangrijk voor een goede lichaamsbalans? Naar deze vragen is al veel onderzoek gedaan, maar tot nu toe zijn de juiste antwoorden nog niet gevonden. Waarschijnlijk omdat alle tot nu toe gebruikte klinische en wetenschappelijke testen de werkelijkheid onvoldoende benaderden. Bij de meeste testen was de balansverstoring te voorspelbaar of te mild.

De nieuwe Nijmeegse valsimulator (2,4 bij 5 meter) is uniek in zijn benadering van de werkelijkheid. Dr. Vivian Weerdesteyn, hoofd Bewegingslaboratoria van de afdeling Revalidatie licht toe: ‘De simulator heeft een groot bewegend platform dat onverwacht in alle mogelijke richtingen kan bewegen. Hierdoor kunnen we iemand zodanig uit balans brengen dat die persoon daadwerkelijk dreigt te vallen. Ter geruststelling: de deelnemers dragen een beschermend tuigje. Tijdens de proef brengen we alle balansreacties zeer nauwkeurig in kaart. Zo meten we heel gedetailleerd de spieractiviteit en de bewegingen van het lichaam. Dankzij krachtplaten in het vloeroppervlak stellen we precies worden vast met hoeveel kracht iemand de balans probeert te herstellen.’

Mede-initiatiefnemer en oprichter van ParkinsonNet, neuroloog prof. dr. Bas Bloem, vult aan: ‘We willen beter inzicht krijgen in de vragen als: hoe kunnen gezonde mensen een onverwachte balansverstoring opvangen? En wat gaat er mis bij mensen die vaak vallen? We onderzoeken onder andere de rol van neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Parkinson of een beroerte. Maar ook de invloed van veroudering op vallen. Uiteindelijk willen we deze inzichten gebruiken om nieuwe trainingen te ontwikkelen die valincidenten helpen te voorkomen en de lichaamsbalans kunnen verbeteren.’

Op vrijdag 22 januari vindt de officiële ingebruikname van de simulator plaats.

Plaats een reactie