UMCG voldoet aan alle topzorg-eisen van Menzis

Het UMCG voldoet ook voor de borstkankerzorg en de staaroperaties aan de topzorg-eisen van zorgverzekeraar Menzis. Dat Menzis voor deze twee aandoeningen toch geen zogeheten topzorg-predicaat heeft toegekend is een keus van Menzis geweest die niet op snelheid en kwaliteitseisen, maar op prijs en aanvullende wensen is gebaseerd. Hierdoor is ten onrechte de indruk gewekt dat in het UMCG staar- en borstkankerzorg niet aan gangbare kwaliteitseisen voldoen.

Al eerder kende Menzis topzorg-predicaten niet toe aan het UMCG omdat de wachttijd voor een bepaalde ingreep zwaar meewoog, terwijl de kwaliteit van de zorg buiten kijf stond. Per aandoening heeft Menzis slechts een beperkt aantal topzorg-predicaten willen verstrekken. De kwaliteit die in het UMCG wordt geboden, heeft een bepaalde prijs. Wachttijden zijn sterk afhankelijk van de situatie en de conditie van de patiënt. Patiënten die urgent of acuut medische zorg nodig hebben, krijgen die zorg natuurlijk direct.

Het UMCG geeft het thema ‘Kwaliteit’ al jaren prioriteit in het medische beleid. Verantwoorde zorg is een kenmerk van ons doen en laten, en is voor alle medewerkers een leidend aspect van het werk. Dit betekent dat kwaliteit een zorg van alle medewerkers is. Het UMCG zet het kwaliteitsbeleid op de ingeslagen koers onverminderd voort en streeft, onafhankelijk van ranglijsten, keurmerken en predicaten die door derden worden uitgereikt, dagelijks naar het leveren van goede, veilige en patiëntvriendelijke zorg van voorbeeldige kwaliteit.

Plaats een reactie