UMCG start thuismonitoring voor ‘risico-zwangeren’

0
505

Sinds begin oktober is het voor zwangere patiënten van het UMCG mogelijk om thuis gecontroleerd te worden. Patiënten die anders ter observatie opgenomen zouden worden, kunnen in een aantal gevallen thuis blijven.

In plaats van dagelijkse controle in het ziekenhuis, komt er een verpleegkundige bij de zwangere thuis om de noodzakelijke controles uit te voeren. Het UMCG is het eerste ziekenhuis in het Noorden dat deze service aanbiedt.

De meeste zwangerschappen verlopen voorspoedig. Soms moeten vrouwen toch ter observatie opgenomen worden in het ziekenhuis. Deze zogenoemde ‘risico-zwangeren’ hebben bijvoorbeeld een te hoge bloeddruk of de baby ligt achter in groei. De zwangerenafdeling van het UMCG is op 6 oktober jongstleden gestart met het thuis uitvoeren van de noodzakelijke controles. Onderzoeken als bloeddrukmeting, registratie van de hartslag van de baby of controle van urine worden dan dagelijks uitgevoerd door een gespecialiseerd verpleegkundige.

Belasting
De ervaring leert dat 50 procent van de ‘risico-zwangeren’ voor een langere periode op de zwangerenafdeling verblijft. De noodzakelijke controles bij deze zwangeren worden vaak pas beëindigd na de bevalling. Een langdurige opname in het ziekenhuis kan dan sociaal en psychologisch zeer belastend zijn. Thuismonitoring heeft als voordeel dat de patiënt in de vertrouwde thuissituatie zorg ontvangt, meer vrijheid heeft en gemotiveerd blijft voor de behandeling. Bovendien werkt thuismonitoring kostenbesparend omdat de opname wordt bekort of zelfs helemaal niet nodig is.

Criteria
De patiënt moet aan een aantal criteria voldoen om voor thuiscontrole in aanmerking te komen. Er moet mantelzorg aanwezig zijn, de patiënt moet telefonisch bereikbaar zijn en binnen een straal van 35 kilometer rondom Groningen wonen. Uiteraard moet het medisch verantwoord zijn.

Het UMCG wil met deze service tegemoetkomen aan vraaggerichte zorg aan huis. De patiënt wordt zo lang mogelijk in de eigen omgeving behandeld, maar blijft wel onder verantwoordelijkheid van de gynaecoloog. Gedurende de thuismonitoring komt de patiënt een keer per week voor controle en een gesprek met de gynaecoloog naar het ziekenhuis.

Vorig artikelZorg voor de ziel bij ziekte
Volgend artikelCliniClowns speelkoffer voor patiëntjes Lievensberg ziekenhuis
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.