UMCG start onderzoek naar inzet webtechnologie bij schizofrenie

Het Universitair Medisch Centrum Groningen begint met het Instituut voor Wiskunde en Informatica (IWI) van de RUG een onderzoek naar de mogelijkheid om webtechnologie in te zetten bij de behandeling van schizofreniepatiënten. Doel hiervan is tweeledig: bezien of de patiënt zelf meer invloed kan krijgen op de behandeling en nagaan of dit kan leiden tot voorkómen van opnames of een verkorting van de opnameduur. Het UMCG en IWI hebben voor dit onderzoek een subsidie ontvangen van ZonMW, de Nederlandse organisatie voor Gezondheidsonderzoek en Zorginnovatie. Patiënten die lijden aan schizofrenie hebben uiteenlopende behoeften aan zorg en gebruiken daarom veelal een combinatie van voorzieningen, zoals psychiatrische zorg, rehabilitatie en woonvoorzieningen. Hierdoor speelt het aanbod van zorg en de keuze voor specifieke interventies niet altijd voldoende in op de individuele zorgbehoeften van patiënten. De onderzoekers willen patiënten een softwareprogramma – My Care genaamd – in handen geven. My Care combineert hun individuele profiel met specifieke informatie en beschikbare interventies. Dit kan patiënten beter informeren en ze daardoor tot meer gelijkwaardig gesprekspartners maken van hun behandelaars. Ook contactmogelijkheden tussen patiënt en behandelaar en tussen patiënten onderling maken deel uit van de webtechnologie.

Opzet onderzoek
De uiteindelijke toepassingsmogelijkheden van My Care worden samen met de patiënten ontwikkeld en vastgesteld. De onderzoekers willen nagaan of patiënten hiermee beter in staat zijn hun ziekte zelf te managen. Zo kan een effect zijn dat de patiënt vaker contact heeft met de behandelaar. Ook is lotgenotencontact tussen patiënten hiermee wellicht beter te realiseren. Tevens kan het effect van medicatie sneller of beter blijken. Als de toepassingen zijn vastgesteld en het systeem operationeel is, gaan de onderzoekers het gebruik en de effecten van My Care na.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Universitair Centrum Psychiatrie van het UMCG en het IWI. Er wordt samengewerkt met Lentis, GGZ Friesland en GGZ Drenthe. Het onderzoek zal vier jaar gaan duren. In Nederland is nog niet eerder bij deze groep patiënten deze nieuwe vorm van zorg toegepast.

Plaats een reactie