UMCG-opleiding levertransplantatiechirurgie internationaal gecertificeerd

Als een van de eerste centra in Europa is het UMCG officieel erkend als opleidingscentrum voor de vervolgopleiding levertransplantatiechirurgie. De certificering door de European Board of Surgery (EBS) en de Union Européenne de Médecins Spécialistes (UEMS) bevestigt de kwaliteit van het levertransplantatieprogramma van het UMCG en de pioniersrol die het vervult op het gebied van transplantatiegeneeskunde.

Tot nu toe hebben ruim twintig Nederlandse en buitenlandse chirurgen de tweejarige vervolgopleiding voor het subspecialisme levertransplantatiechirurgie in het UMCG gevolgd. Sindsdien is het merendeel van hen werkzaam op leidende posities in vooraanstaande medische centra over de hele wereld, waaronder in Japan, Polen, Hongarije, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Het zogenoemde ‘fellowship levertransplantatiechirurgie’ van het UMCG is ruim twintig jaar geleden geïnitieerd door prof. Maarten Slooff. Er zijn steeds twee opleidingsplaatsen voor jonge chirurgen beschikbaar.

Met het certificeren van opleidingscentra voor chirurgische subspecialisaties beogen EBS-UEMS een internationale kwaliteitsstandaard te realiseren. Dit zorgt ervoor dat gespecialiseerde chirurgen die in het ene land binnen Europa zijn opgeleid en in een ander land aan de slag gaan aan dezelfde kwaliteitscriteria voldoen.
Pionier

Het UMCG is een pionier op het gebied van transplantatiegeneeskunde. Een aantal orgaantransplantaties verrichtte het UMCG als eerste in Nederland. Zo voerde het ziekenhuis in 1979 de eerste levertransplantatie uit bij een volwassene en in 1982 bij een kind. Ook op het gebied van gecombineerde hart-longtransplantatie, dunne darmtransplantatie, transplantatie van de Eilandjes van Langerhans en non-heartbeating longtransplantatie had het UMCG de primeur.

Plaats een reactie