UMCG ontvangt replica historische kunstnier tijdens Memorial Symposium

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) krijgt op maandag 31 augustus tijdens het W.J. Kolff Memorial Symposium een door Amerikaanse studenten gebouwde replica aangeboden van de historische kunstmatige nier van de onlangs overleden uitvinder-arts Willem Johan Kolff (1911 – 2009). De replica is gebouwd in Chicago en wordt overhandigd aan het UMCG ter nagedachtenis aan professor Kolff, die vlak voor de Tweede Wereldoorlog in Groningen zijn carrière begon. De overhandiging markeert tevens de nieuwe naam van het Instituut voor Biomaterialenonderzoek van het UMCG: het W.J. Kolff Institute. Het Kolff Memorial Symposium 2009, met als thema ‘Artificial Organs: 60 years and beyond’ wordt georganiseerd door het nieuwe W.J. Kolff Institute en de Willem Kolff Stichting. De kunstnier van Kolff, uitgevonden in Kampen in 1942, geldt als het begin van de mondiale biomedische techniek, inmiddels een miljardenindustrie die in 65 jaar tijd verantwoordelijk was voor het redden of veraangenamen van 20 tot 30 miljoen mensenlevens wereldwijd. Kolff was de belangrijkste pionier op dit vakgebied. De wortels van zijn imposante carrière liggen in Groningen. De ‘terugkeer’ van zijn kunstnier naar het UMCG – het betreft een replica van het eerste Amerikaanse model van de nier uit 1949, de zogeheten ‘Kolff Brigham Rotating Drum Artificial Kidney’ – heeft derhalve een grote historische en symbolische waarde.

Op het Kolff Memorial Symposium 2009 staan verleden, heden en toekomst van kunstorganen centraal onder het thema ‘Artificial Organs, 60 years and beyond’. Toonaangevende wetenschappers uit Europa en de Verenigde Staten zullen ter ere van hun overleden pionier lezingen geven en in discussie gaan over de vorderingen op hun vakgebied door de jaren heen. Voor details over het programma en nadere informatie, kijk op www.willemkolffstichting.nl of op www.kolff-umcg.nl.

Het Kolff Symposium 2009 is de eerste gezamenlijke activiteit van de Willem Kolff Stichting en het W.J. Kolff Institute. De Willem Kolff Stichting is en blijft gevestigd in Kampen, van waaruit ook in de toekomst zowel zelfstandig als gezamenlijk activiteiten georganiseerd zullen worden. Groningen, waar het W.J. Kolff Institute zit, is de stad waar Willem Kolff zijn wetenschappelijke carrière begon, Kampen is de stad waar hij tijdens de oorlog voor het eerst succesvol was met zijn uitvindingen.

Op dinsdag 1 september (10.30 uur), ofwel de dag na het symposium in Groningen, wordt in het stadhuis van Kampen een officiële herdenking gehouden voor Kolff, die op 11 februari j.l. overleed op 97-jarige leeftijd in zijn woonplaats Newtown Square bij de Amerikaanse stad Philadelphia. Na afloop van deze herdenking zal naar de wens van Kolff – die ereburger was van Kampen – in besloten kring van familie en vrienden zijn as worden uitgestrooid in de tuin van het monumentale, gerestaureerde voormalige Stadsziekenhuis van Kampen, nu hoofdgebouw van woonzorgconcern IJsselheem.

Prof. dr. W.J. ‘Pim’ Kolff (1911-2009) werd geboren in Leiden en werkte in Groningen en Kampen tot aan zijn emigratie naar de Verenigde Staten in 1950. Hij is de uitvinder van de kunstnier (1942) en het kunsthart (1957) en droeg bij aan de ontwikkeling van diverse andere kunstmatige organen. In de VS groeide hij uit tot één van de belangrijkste medische uitvinders die Nederland in de twintigste eeuw voortbracht.

Plaats een reactie