UMCG introduceert Adviesraad en Verpleegkundig Expertisecentrum op Dag van de Verpleging

Het UMCG heeft een Verpleegkundig Expertisecentrum opgericht ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. Ook is ten behoeve van dit centrum een Adviesraad ingesteld, die ideeën kan aandragen en een stem kan hebben in het verpleegkundig beleid. Veertien enthousiaste UMCG-verpleegkundigen worden woensdag 12 mei, de Dag van de Verpleging, in de Adviesraad in oprichting ‘geïnstalleerd’.

In de afgelopen jaren was er geen duidelijk en herkenbaar platform binnen het UMCG waar verpleegkundigen terecht konden met vakinhoudelijke vragen en ideeën. Met het Verpleegkundig Expertisecentrum is er nu een beroepsinhoudelijk referentiepunt, dat onder meer kennisuitwisseling tussen verpleegkundigen op gang wil brengen.

Protocolontwikkeling
Ervaren verpleegkundigen beschikken over heel veel kennis en ervaring. Veel van die kennis en ervaring zit in het hoofd en staat niet op papier. Het centrum wil de aanwezige kennis en ervaring bundelen, borgen en beschikbaar stellen, bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van protocollen. Daarnaast zal het expertisecentrum gevraagd en ongevraagd een bijdrage leveren aan de verpleegkundige beleidsontwikkeling in het UMCG. Het wordt hierin gevoed door de Adviesraad, die ideeën en initiatieven van verpleegkundigen verzamelt. Als aftrap vragen de kersverse leden van de Adviesraad in oprichting tijdens de Dag van de Verpleging handreikingen voor hun werk in de raad. In het UMCG werken circa 2.500 verpleegkundigen.

Dag van de Verpleging in het UMCG
Woensdag 12 mei is de Internationale Dag van de Verpleging, die wordt gevierd ter ere van de geboortedag van Florence Nightingale, de grondlegster van de moderne verpleegkunde. Over de hele wereld is er op deze dag bijzondere aandacht voor de bijdrage van verpleegkundigen en verzorgenden aan de gezondheidszorg. De dag staat in het teken van verbetering van de kwaliteit van zorg en versterking van de beroepstrots. Het UMCG wil tijdens deze dag de waardering voor zijn verpleegkundigen en verzorgenden laten blijken. Onder het motto ‘Zorg voor anderen. Zorg voor jezelf’ kunnen verpleegkundigen op een wellnessplein in de Fonteinpatio genieten van een massage, een make-over doen of advies krijgen over sporten. Ook presenteren verpleegkundigen vakinhoudelijke ontwikkelingen tijdens mini klinische lessen van 10 minuten.

Plaats een reactie