UMCG in 2011: verantwoorde keuzes in de zorg

Het UMCG gaat zijn focus op ‘Gezond ouder worden’ (‘Healthy Ageing’) in onderzoek nu ook verder vertalen naar het onderwijs en de patiëntenzorg. Na de forse bezuinigingen van de afgelopen jaren dient het UMCG in 2011 opnieuw 25 miljoen te bezuinigen. De oplossing voor de spanning tussen enerzijds het waarmaken van de ambities op het vlak van Healthy Ageing en anderzijds het realiseren van de bezuinigingen is gelegen in het maken van verantwoorde keuzes in de zorg. Dit maakte Bert Bruggeman, voorzitter Raad van Bestuur van het UMCG, tijdens zijn nieuwjaarstoespraak bekend. Decaan Folkert Kuipers reikte de jaarlijkse Mandema-stipendia, Onderzoeksprijs en Onderwijs- en Opleidingsprijs uit.

Het UMCG acht zich verantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg in Noord-Nederland. De vorig jaar ingezette strategie om te kiezen voor de top in medisch kunnen en handelen, voor complexe zorg, voor de U in de letters UMCG, leidt ertoe dat het UMCG nog intensiever samenwerkt met andere zorgaanbieders in de regio. De vraag die daarbij centraal staat is: ‘wat is de beste plek voor de patiënt’?

Regionale netwerken
In 2010 heeft het UMCG intentieverklaringen getekend voor samenwerking met de Ommelander Ziekenhuis Groep (OZG) en Klinikum Oldenburg. Ook het voornemen om met het Refaja Ziekenhuis en de OZG samen te gaan werken op het gebied van de sterilisatie van medische hulpmiddelen en bijbehorende logistieke dienstverlening is met een intentieverklaring bekrachtigd. Verder is de samenwerking met het Scheperziekenhuis op het terrein van de oogheelkunde en de radiotherapie geconcretiseerd. In 2011 zullen deze ontwikkelingen zich voortzetten, zodat een stevig regionaal netwerk van zorg ontstaat en een volledig zorgaanbod voor Noord- Nederland behouden blijft. Zo onderzoeken het UMCG en het Martini Ziekenhuis de mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van verloskunde en laboratoriumgeneeskunde.

Healthy Ageing in onderwijs en zorg

De focus van het UMCG op Healthy Ageing wordt inmiddels nationaal en internationaal erkend, vooral op het terrein van onderzoek. In 2010 is gestart met de bouw van het onderzoeksinstituut ERIBA en het aantrekken van de eerste toponderzoekers. Ook werd de 40.000ste deelnemer van het grootschalige LifeLines-onderzoek verwelkomd. Op het terrein van onderwijs wordt nu gewerkt aan de integratie van Healthy Ageing in de curricula van Geneeskunde, Tandheelkunde en Bewegingswetenschappen. In het zorgaanbod zal het concept ‘kwetsbaarheid’ (‘frailty’) in combinatie met complexiteit van zorg een belangrijke plaats krijgen. Dit leidt tot een meer integrale benadering van de zorg voor patiënten, waarbij zowel medische, als sociale en psychologische aspecten worden bekeken.

Bezuinigingen
Als gevolg van de landelijk opgelegde kortingen voor alle ziekenhuizen door het ministerie van VWS dient het UMCG in 2011 25 miljoen euro te bezuinigen. Om dit te realiseren wordt vooral gekeken naar de doelmatigheid van de algemene en medische ondersteuning, waarbij gedwongen ontslagen niet zijn uit te sluiten. Met de vakbonden is eerder een sociaal plan afgesproken. Het eerder ingezette beleid om programma’s die op afdelingen zeer effectief en efficiënt zijn gebleken, in het hele UMCG door te voeren, wordt voorgezet.
Mandema-stipendia, Onderzoeks- en Onderwijs- en Opleidingsprijs

Dr. Wouter Nagengast, MDL-arts in opleiding, en dr. Daan Westenbrink, cardioloog in opleiding, ontvingen ieder uit handen van decaan Folkert Kuipers een Mandema-stipendium ter waarde van 100.000 euro. Deze beurs biedt jonge talentvolle arts-onderzoekers financiële ondersteuning om hun opleiding tot medisch specialist te kunnen combineren met het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en biedt hen ondersteuning bij het opbouwen van een eigen onderzoekslijn. Nagengast en Westenbrink doen onderzoek naar respectievelijk een nieuwe techniek voor het opsporen van afwijkingen in de dikke darm en het ontstaan van hartfalen.

De Onderwijs- & Opleidingsprijs (1.000 euro en 0,5 fte student-assistent ondersteuning voor een jaar) ging naar dr. Jan van den Dungen vanwege zijn uitstekende en grote staat van dienst op het gebied van onderwijs aan geneeskundestudenten en het opleiden van artsen tot chirurg. Prof. dr. Ton Lisman kreeg de Onderzoeksprijs – 100.000 euro – voor zijn bovengemiddeld aantal toppublicaties en het behalen van een prestigieuze NWO-subsidie in combinatie met het begeleiden van vier promovendi.

Plaats een reactie