UMCG en Icare onderzoeken consultatiebureaus

0
591

Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) start samen met Icare Jeugdgezondheidszorg (JGZ) een onderzoek naar het effect van een nieuwe werkwijze op de consultatiebureaus in Drenthe. In het onderzoek staat de zorg van het consultatiebureau, en daarmee de zorg voor kinderen, centraal. De consultatiebureaus in Drenthe gebruiken al enige tijd een nieuwe werkwijze onder het motto ‘vroeg er bij, beter voor het kind’. Het belangrijkste verschil met eerdere werkwijzen is dat op gestructureerde wijze niet alleen naar de ontwikkeling van het kind, maar ook naar diens omgeving wordt gekeken. Samenwerking met ouders staat in deze nieuwe werkwijze centraal. Samen met hen wordt naar oplossingen gezocht wanneer dit nodig is. Zo kan goede zorg op tijd worden ingezet om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en zo goed mogelijk te laten verlopen.

Onbekend is of de nieuwe werkwijze echt leidt tot betere zorg. Samen met het UMCG wil Icare JGZ nagaan of deze nieuwe methode bijdraagt aan de optimalisering van zorg voor jonge kinderen. Het uiteindelijke doel van het onderzoek is de zorg op consultatiebureaus nog verder te verbeteren.

Opzet onderzoek
De nieuwe werkwijze in Drenthe wordt vergeleken met een al langer bestaande werkwijze die wordt gebruikt in de regio IJssel-Zwartewaterland. Om de werkwijzen goed te vergelijken, zal de ontwikkeling van meer dan 3500 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 maanden worden gevolgd. De onderzoekers brengen de wensen van ouders over de zorg op het consultatiebureau in kaart en vragen aan het einde van het onderzoek of aan deze wensen tegemoet is gekomen.

Alle ouders met een pasgeboren baby krijgen informatie over het doel en de opzet van het onderzoek. De onderzoekers hopen dat veel ouders mee willen doen. Wanneer ouders toestemming geven, moeten zij tweemaal een vragenlijst invullen over wensen en ervaringen in de zorg. Daarnaast wordt gevraagd om een vragenlijst in te vullen over het gedrag van het kind.

Het onderzoek start in oktober 2009. De eerste resultaten worden rond december 2010 verwacht.

Vorig artikelTwee minuten poetsen geen fabeltje
Volgend artikelVatbaarheid voor schimmelinfecties heeft genetische basis
Avatar
Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) is één van de grootste ziekenhuizen in Nederland en de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarbij de focus ligt op ‘gezond en actief ouder worden’. In het kader van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs wordt nauw samen gewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen. Er worden studenten opgeleid tot arts, tandarts of bewegingswetenschapper en artsen opgeleid tot medisch specialist. Patiënten komen in het UMCG voor basiszorg, maar ook voor zeer specialistische diagnostiek, onderzoek of behandeling. De zorg wordt gegeven door de beste dokters en verpleegkundigen. Samen met ondersteunend personeel werken zij dagelijks aan die ene, gemeenschappelijke doelstelling: bouwen aan de toekomst van gezondheid.