UMC Utrecht opent internetportaal voor hiv-patiënten

De hiv-patiënten van het UMC Utrecht hebben vanaf 1 december een Nederlandse primeur: vanaf die dag kunnen zij gebruiken maken van een internetportaal. Via dit portaal kunnen patiënten onder meer hun medisch dossier, labuitslagen en behandelafspraken inzien. Ook kunnen ze herhaalrecepten aanvragen of hun behandelaar een e-mailbericht sturen. Ook is voor de patiënt toegespitste ziektegerelateerde informatie in te zien.

“Het portaal biedt patiënten een nieuwe mogelijkheid om hun ziekte samen met de specialist te managen”, zegt dr. Tania Mudrikova, internist en chef de policlinique Infectieziekten. “Via het portaal kunnen onze patiënten onder andere zien welke afspraken er staan en de verslagen bekijken van de polikliniekbezoeken. Ze zien wat er is besproken en welke onderzoeken zijn gepland. Maar ook kunnen patiënten hun medicatieoverzicht en enkele voor hen relevante labuitslagen bekijken en een herhalingsrecept aanvragen. Het portaal is niet bedoeld om een face-to-face contact met arts of verpleegkundige te vervangen, maar wordt gezien als een uitbreiding van de huidige zorg”.

E-consult
Via het portaal kan de patiënt ook in contact komen met zijn zorgverlener door het sturen van een e-consult bericht. Het voordeel van het portaal is dat het e-consult gekoppeld is aan het elektronisch patiëntendossier (EPD). Hierdoor vindt het e-mailverkeer niet plaats via een onbeveiligde internetverbinding, maar in een beveiligde elektronische omgeving.

‘Mijn medicatie’
‘Een ander groot voordeel is het onderdeel ‘mijn medicatie’ zegt verpleegkundig consulent Esther van Oers: “Patiënten gebruiken soms wel meerdere soorten geneesmiddelen per dag die niet allemaal door hun infectioloog zijn voorgeschreven. Aangezien vele medicijnen een interactie kunnen geven met de hiv-remmers, is het belangrijk dat de infectioloog goed op de hoogte wordt gebracht van de gebruikte of elders voorgeschreven medicijnen. Nu kunnen patiënten nalezen welke medicijnen ze moeten gebruiken, in welke hoeveelheid en waarom. Ook kunnen zij signaleren wanneer zij een middel gebruiken waar de infectioloog nog niet van op de hoogte is. Patiënten worden als het ware een lid van het behandelteam. We hopen dat dat de kans op medicatiefouten en onbedoelde interacties zo klein mogelijk maakt”.

Patiënteninformatie

“Binnen het portaal is tevens de mogelijkheid om op de individuele patiënt toegespitste informatie aan te bieden”, voegt Joke Patist, verpleegkundig consulent toe. Zo kan bijvoorbeeld informatie over de combinatietherapie of kinderwens wel of niet getoond worden binnen het portaal. De informatie binnen het portaal wordt op deze manier zo veel mogelijk toegespitst op de individuele situatie van de patiënt.

Alle patiënten krijgen persoonlijke toegangscodes en een goede instructie van de verpleegkundig consulent hoe ze het nieuwe portaal kunnen gebruiken. Na een jaar wordt de effectiviteit van het portaal geëvalueerd.

MyUMC

Het portaal maakt onderdeel uit van MyUMC, een gepersonaliseerde en beveiligde informatie- en communicatievoorziening via internet. MyUMC richt zich op de realisatie van persoonlijke portalen voor zowel patiënten als medewerkers en op termijn ook voor huisartsen, onderzoekers en studenten.
Het UMC Utrecht heeft nu tien patiëntenportalen actief. Via de portalen hebben patiënten de mogelijkheid om de regie te voeren over hun eigen behandelplan en via internet te communiceren met hun behandelaar.

Plaats een reactie