UMC Utrecht is gestart met invriezen eicellen

Per 1 mei 2011 is het UMC Utrecht gestart met het invriezen van eicellen. In eerste instantie voor vrouwen met een zogenoemde ‘medische indicatie’. Later in het jaar kunnen ook vrouwen zonder medische indicatie terecht in het UMC Utrecht.

Daarnaast pleit prof. dr. Bart Fauser, hoogleraar voortplantingsgeneeskunde in het UMC Utrecht, voor een leeftijdsgrens van vijftig jaar voor het terugplaatsen van embryo’s. En in het verlengde daarvan wil hij toe naar het oprichten van een eicelbank in Nederland.

“Leeftijdsgrens van 50 jaar hanteren”

Vrouwen krijgen een medische indicatie wanneer zij bijvoorbeeld op jonge leeftijd onvruchtbaar worden door een vervroegde overgang. Ook behandeling met chemotherapie of bestraling kan ernstige schade aan de eierstok veroorzaken.

Leeftijd
Fauser vindt verder dat de leeftijdsgrens voor een behandeling omhoog moet naar 50 jaar, nu is dat 45 jaar. Dat geldt zowel voor het gebruik van eigen eicellen als voor eiceldonatie, dus met een eicel van een andere vrouw. “In Nederland mogen vrouwen tot en met hun 45ste worden behandeld voor onvruchtbaarheid. Voor het gebruik van eigen ingevroren eicellen lijkt hetzelfde te gaan gelden. Maar de grens is volstrekt arbitrair. Er zijn geen absolute medische of sociale argumenten om bij 45 jaar te stoppen”, aldus Fauser. “Waarom gelden er überhaupt leeftijdsgrenzen voor vruchtbaarheid voor vrouwen, en niet voor mannen? Het gaat uiteindelijk om de verwachting of een van beide ouders in staat is het kind tot zijn volwassenheid op te voeden en te verzorgen. Dus ook de leeftijd van de partner is een factor van belang. Zogezegd kan het zelfs aanvaardbaar zijn om een vrouw die iets ouder is dan vijftig nog de mogelijkheid te bieden, als zij een jongere partner heeft.”

Eicelbank
Fauser pleit in het verlengde van bovenstaande voor het oprichten van een eicelbank. Dat is een voorziening waar eicellen worden ingevroren en bewaard die door vrouwen worden afgestaan voor andere vrouwen. “Voor eiceldonatie gaat een stijgend aantal vrouwen naar het buitenland, vooral naar Spanje. In Nederland zijn geen eicellen te krijgen, terwijl we wel spermabanken hebben. Ook hier geldt: waarom kan dit wel voor mannen en niet voor vrouwen?”

Prof. dr. Bart Fauser werkt in het UMC Utrecht als gynaecoloog en hoogleraar voortplantingsgeneeskunde. Hij ziet het als zijn opdracht om vernieuwing in de zorg te realiseren door goed te horen wat de samenleving vraagt, zonder voorbij te willen aan wet- en regelgeving. Hij heeft tienduizenden vrouwen behandeld in zijn vijfentwintigjarige loopbaan als gynaecoloog. Hij spant zich al jaren in voor betere zorg voor vrouwen in Nederland.

Plaats een reactie