UMC St Radboud wint ‘Europese Oscar’ in de gezondheidszorg

De European Health Foundation heeft haar prijs voor belangrijkste vernieuwing in de Europese gezondheidszorg dit jaar toegekend aan het EPA-project van IQ healthcare van het UMC St Radboud. De European Health Award – de ‘Europese Oscar in de gezondheidszorg’ – is vandaag uitgereikt in Bad Gastein, Oostenrijk. Het EPA-project werd gecoördineerd door IQ healthcare en uitgevoerd onder leiding van prof. Richard Grol in samenwerking met de Bertelsmann Stichting (Duitsland) en onderzoeksgroepen uit tien landen. In het EPA-project (European Practice Assessment) werd door onderzoekers van IQ healthcare een set kwaliteitsindicatoren ontwikkeld. De indicatoren hebben betrekking op kwaliteit en veiligheid in de praktijk, aspecten van praktijkmanagement en patiëntervaringen met de huisartsenzorg. Deze indicatoren werden toegepast in driehonderd huisartspraktijken afkomstig uit tien landen. Op basis van deze indicatoren kunnen huisartspraktijken zien waar ze internationaal staan. Heeft de huisartspraktijk voldoende personeel in dienst, worden verouderde medicijnen tijdig opgeruimd, en is de apparatuur in de praktijk up to date. Belangrijke indicatoren vanuit patiëntenperspectief zijn bijvoorbeeld de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de praktijk, de informatieverstrekking en de begeleiding.

Verdere uitrol van EPA
De EPA- indicatoren worden inmiddels in diverse landen breed toegepast; in Nederland zijn ze bijvoorbeeld opgenomen in de nationale accreditering van huisartspraktijken. De internationaal verzamelde gegevens worden ook gebruikt voor beleidsadvisering en onderzoek, onder meer naar de effecten van schaalgrootte op de toegankelijkheid van de praktijk en de organisatie van de zorg voor chronische patiënten.

In een vervolgproject heeft de EPA-groep, geleid door dr. Michel Wensing, een set van kwaliteitsindicatoren ontwikkeld voor cardiovasculair risicomanagement, die ook nu weer in tien landen werd toegepast. Er bestaan plannen om ook voor andere domeinen dergelijke kwaliteitsindicatoren te ontwikkelen.
Meer informatie over EPA is te vinden op de volgende websites:
http://www.topaseurope.eu/?q=node/3
http://www.ehfg.org/award.html?&L=2

Plaats een reactie