UMC St Radboud brengt externe defibrillators via internet in kaart

Het UMC St Radboud lanceert tijdens het tweede Zorg 2.0 congres op maandag 12 oktober een website om alle automatische externe defibrillators (AED’s) in Nederland in kaart te brengen.
Zorg 2.0 staat voor een nieuwe verhouding tussen zorgverlener en patiënt. Deze vloeit voort uit de mogelijkheden van internet en het toenemende zelfbewustzijn van de patiënt. De website maakt deel uit van het project AED 4EU en heeft zowel een Nederlandse als Europese ambitie.

Zes minuten
De eerste zes minuten nadat iemand door een hartstilstand is getroffen, zijn essentieel. Het zo snel mogelijk defibrilleren van een patiënt is van groot belang voor de kans op overleving. Dankzij de introductie van automatische externe defibrillators kan ook niet-medisch personeel defibrilleren. Naar verwachting zijn er momenteel meer dan 20.000 AED’s in gebruik in Nederland, het gaat om verschillende merken en types. Enkele gemeenten hebben een overzicht van waar AED’s zich bevinden in wijken of buurten, maar een onafhankelijk totaaloverzicht van beschikbare AED’s in Nederland ontbreekt.

Oproep
Het UMC St Radboud lanceert een website gebaseerd op openbare Google-earth techniek. Via deze website wil het ziekenhuis zoveel mogelijk gegevens over de locatie en toepassingsmogelijkheden van AED’s in Nederland verzamelen en verspreiden. Het ziekenhuis roept leveranciers en particulieren en organisaties met een AED op om actief deel te nemen aan het in kaart brengen van deze gegevens. Bij het melden van een AED-locatie kunnen mensen bijvoorbeeld aangeven of hun AED particulier, dan wel publiekstoegankelijk is, of er getrainde vrijwilligers aanwezig zijn en wie contactpersoon is. Voordat de locaties op de website zichtbaar zijn, worden ze uiteraard gecontroleerd. Uiteindelijk hoopt het ziekenhuis dat er een zo compleet mogelijk overzicht ontstaat, waar iedereen gebruik van kan maken.

Primeur mobiel internet
Vooruitlopend op de nog te verzamelen AED informatie, wil het UMC St Radboud de reeds beschikbare data op zoveel mogelijk innovatieve manieren beschikbaar stellen. Een voorbeeld is mobiel internet.
In Nederland bezitten we gezamenlijk zo’n 20 miljoen mobiele telefoons. Uit onderzoek (bron Multiscope) blijkt dat het aantal gebruikers van mobiel internet het afgelopen jaar groeide met 53% en dat nu ruim 1,3 miljoen mensen van 12 jaar en ouder mobiel internet gebruiken. Dit aantal zal de komende jaren sterk toenemen.

Vanaf maandag 12 oktober hebben mensen die beschikken over een mobiele telefoon met internet én een digitaal kompas (Android), een primeur. Zij zien via de zogenaamde realitybrowser niet alleen waar bijvoorbeeld restaurants, pinautomaten en hotels zich bevinden, maar vanaf vandaag krijgen ze ook de (nog beperkte) AED-data in beeld. Ze zien bijvoorbeeld afstand, contactgegevens en de route naar de dichtstbijzijnde AED. De informatie beweegt mee terwijl je de telefoon gebruikt en toont dus in elke looprichting waar de dichtstbijzijnde AED zich bevindt, inclusief alle via de website beschikbare gegevens. Het AED- overzicht via de reality browser is uniek voor zowel Nederland, Europa en Amerika.

Kijk voor meer informatie ook op:

http://www.aed4.eu
http://www.acutezorg.nl/acutezorg/bericht/20090621_alle_aeds_in_nederland_in_kaart
www.6minuten.nl

Plaats een reactie