UMC St Radboud betaalt collegegeld voor HAN-studenten verpleegkunde

Het UMC St Radboud en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen sluiten vandaag een convenant over een nieuwe variant van de hbo-opleiding tot verpleegkundige. De studenten die deze variant kiezen, lopen de eerste twee jaar al hun stages bij het UMC St Radboud. Als de student na een jaar wordt toegelaten tot het volgend studiejaar, betaalt het UMC St Radboud hem of haar het collegegeld terug. Deze constructie is uniek binnen de Nederlandse verpleegkundeopleidingen.

Personeelstekorten
Alles wijst erop dat er in de nabije toekomst in de zorgsector grote personeelstekorten ontstaan. Om deze tekorten zo veel mogelijk vóór te zijn tekenen het UMC St Radboud in Nijmegen en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) maandag een convenant, dat de opleiding tot verpleegkundige aantrekkelijker maakt. In het convenant worden ook de afspraken vastgelegd over een nieuwe opleiding, de bachelor medische hulpverlening, die dit studiejaar van start gaat.

Bachelor verpleegkunde
De nieuwe hbo-variant verpleegkunde van de HAN houdt in dat studenten alle stages binnen de eerste twee jaar van hun opleiding volgen bij het UMC St Radboud. In het derde en vierde jaar van de opleiding zullen de studenten in de gelegenheid zijn klinische lessen binnen het UMC St Radboud bij te wonen, aanvullend onderwijs van universitair docenten te volgen en deel te nemen aan projecten van het UMC St Radboud. Naast de kwaliteitsimpuls die de opleiding hiermee krijgt, is er in de opleiding een extra stimulans ingebouwd: als de student na een studiejaar wordt toegelaten tot het volgende, betaalt het UMC St Radboud haar of hem het collegegeld terug. Voor het derde en het vierde studiejaar verdubbelt het UMC St Radboud bovendien het zakgeld.
Afgestudeerden die daarna als verpleegkundige in dienst komen van het UMC St Radboud, kunnen als ze geïnteresseerd en geschikt zijn als trainee deelnemen aan een vervolgprogramma van een jaar, dat de Zorgacademie van het UMC St Radboud samen met de ziekenhuisafdelingen ontwikkelt. Hiermee verdienen ze studiepunten voor één van de vervolgopleidingen voor verpleegkundigen, zoals de opleiding tot kinderverpleegkundige of tot IC-verpleegkundige.

Dit studiejaar zijn er 36 studenten aan de nieuwe hbo-variant verpleegkunde begonnen. Dit aantal zal in de komende jaren moeten groeien tot ongeveer 120 om in de vraag naar verpleegkundigen binnen het Radboud te voorzien.

Bachelor medische hulpverlening
Een tweede onderdeel van het convenant heeft betrekking op een nieuwe opleiding van de HAN: de bachelor medische hulpverlening, die dit studiejaar met veertig studenten van start is gegaan. Deze brede opleiding leidt studenten op voor verschillende ondersteunende beroepen binnen en buiten het ziekenhuis, bijvoorbeeld anesthesiemedewerker of hulpverlener in de acute zorg. De samenwerking tussen HAN en UMC St Radboud houdt hier onder andere in, dat het UMC stageplaatsen, vakdocenten en faciliteiten, zoals het simulatielab beschikbaar stelt.

Plaats een reactie