‘Uitzetten criminele vreemdelingen illusiepolitiek Leers’

Minister Gerd Leers (Immigratie en Asiel) dient vandaag vijf wetsvoorstellen in om het vreemdelingenbeleid verder aan te scherpen. Leers wil vreemdelingen die de wet overtreden snel kwijt. Maar uitzetten is behalve disproportioneel vaak onuitvoerbaar. De voorstellen zijn daarmee een nieuwe stap in een ineffectief, onrechtvaardig en schadelijk beleid dat meer problemen creëert dan oplost.

Wie korter dan drie jaar in Nederland is loopt in het voorstel het risico al na één nacht cel het land uitgezet te worden. Ook wie binnen drie jaar drie keer wordt veroordeeld voor een misdrijf wordt uitgezet. En op een ernstig misdrijf staat, naast de normale straf ook uitzetting, hoe lang iemand ook in Nederland woont. Dat is wat Leers vandaag voorstelt aan de Ministerraad.

Dubbel straffen
De lijn van repressie, marginalisering en criminalisering van vreemdelingen wordt hiermee voortgezet. Uitzetting staat in geen verhouding tot een overtreding waarop één dag cel staat. Het gaat bovendien om dubbel straffen. Iemand is al veroordeeld, en krijgt er de zware straf van verlies van verblijfsvergunning bovenop. Als migrant ben je zo nooit zeker van je toekomst hier wat werkelijke integratie ondermijnt.

Onuitzetbaar
Nu al is het zo dat 48 procent van de mensen die Nederland terug wil sturen naar eigen land onuitzetbaar blijkt, zo schrijft Leers zelf in zijn Terugkeerbrief van 1 juli. Wie op de nominatie gezet wordt voor uitzetting maar onuitzetbaar is, wordt een illegaal die niet weg kan en niet kan blijven. Die krijgt een leven zonder inkomen, rechten en perspectief in de marge van de samenleving. De groep van reeds tienduizenden onuitzetbaren vergroten is voor vreemdelingen noch de Nederlandse samenleving een aanlokkelijk perspectief.

Perspectief
Burgers, waaronder migranten, verdienen een realistisch perspectief op het terrein van immigratie en geen schadelijke illusiepolitiek. Het Humanistisch Verbond pleit voor een humaan en constructief vreemdelingenbeleid. Ondermijnen van verblijfszekerheid moet beperkt blijven tot extreme gevallen. Reeksen dwangmaatregelen die in de praktijk niet tot uitzetting leiden zijn schadelijk en improductief. Over wat te doen met de grote groep onuitzetbaren moet constructief worden nagedacht. Het wordt tijd dat we ons vreemdelingenbeleid vernieuwen tot het realistisch, rechtvaardig en humaan is, voor alle betrokken partijen.

Plaats een reactie