Uitzaaiingen huidkanker mogelijk op te sporen met biomarker

Melanoom is een kwaadaardige vorm van huidkanker en veroorzaakt meer dan 75 procent van de sterfte van alle huidkankersoorten. In Nederland wordt verwacht dat het aantal nieuw gediagnosticeerde patiënten met melanoom zal toenemen van 2400 patiënten in het jaar 2000 tot 4800 in 2015. Een biomarker lijkt te kunnen helpen bij het vaststellen van uitzaaiingen, zo laat het promotieonderzoek van Schelto Kruijff zien.

Melanoom kan via het lymfestelsel uitzaaien in het lichaam. De schildwachtklier is de eerste lymfklier waar kwaadaardige cellen terechtkomen. Daarom wordt deze klier bij patiënten met een melanoom door middel van biopsie onderzocht. Bevat de schildwachtklier geen kankercellen, dan kan worden aangenomen dat er geen uitzaaiing heeft plaatsgevonden. Bevat de schildwachtklier wel kankercellen, dan worden alle regionale lymfklieren verwijderd. Het op tijd verwijderen van deze lymfklieren, een zogenaamde lymfklierdissectie, is van groot belang, stelt Kruijff. Wanneer aangedane klieren tijdig worden verwijderd, kan de sterfte door melanoom worden teruggebracht.

Een deel van de uitzaaiingen die zich via het bloed door het lichaam verspreiden, is met de huidige beeldvormende technieken niet op te sporen. In zijn proefschrift onderzoekt Kruijff de mogelijkheid deze uitzaaiingen aan de hand van biomarkers (stoffen in het bloed die wijzen op de aanwezigheid van uitzaaiingen) op te sporen. Het eiwit S-100B is een belangrijke biomarker, zo laat Kruijff zien. Mogelijk kunnen met behulp van dit eiwit patiënten geïdentificeerd worden, voor wie aanvullende behandeling van belang is.

Schelto Kruijff (Rijpwetering, 1977) studeerde geneeskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan het Oncologisch instituut van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Kruijff is in opleiding tot chirurg in het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente.

Promotiegegevens
promovendus: dhr. S. Kruijff
Proefschrift: Nodal metastases and biomarkers in melanoma
Promotor(s): prof.dr. H.J. Hoekstra
Faculteit: Medische Wetenschappen
Datum: 12 december 2011, 12.45 uur
Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen