Uitvoering AWBZ in 2013 over naar zorgverzekeraars

Vanaf 1 januari 2013 zal de AWBZ niet meer worden uitgevoerd door de AWBZ-kantoren, maar door de zorgverzekeraars. Dit is het gevolg van de motie-Venrooy-van Ark c.s. die onlangs in de Tweede Kamer is aangenomen. De KNMG juicht deze ontwikkeling toe.

Uitvoering van deze motie betekent een kleine aardverschuiving binnen het Nederlandse zorgsysteem. Verpleeghuizen en thuiszorg worden hiermee belangrijker voor zorgverzekeraars. Het betekent ook het einde van de AWBZ-zorgkantoren, waarover binnen het zorgveld en de politiek al jaren ontevredenheid bestaat.

Zoals de KNMG eerder al aangaf, is de maatregel ook van groot belang voor een samenhangende ouderenzorg. De zorgverzekeraars krijgen betere mogelijkheden om de huisartsenzorg, thuiszorg, ziekenhuiszorg en verpleeghuiszorg goed op elkaar af te stemmen.

Plaats een reactie