Uitvoering AWBZ door zorgverzekeraars

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten-Hyllner van Volksgezondheid, Welzijn en Sport besloten om Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vanaf 2013 door zorgverzekeraars te laten uitvoeren.

In het wetsvoorstel wordt geregeld dat de zorgkantoren worden opgeheven en zorgverzekeraars direct verantwoordelijk zullen zijn voor de uitvoering van AWBZ. Hierdoor wordt de zorgverzekeraar het aanspreekpunt voor de cliënt voor zorg op grond van de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Plaats een reactie