Uitstel eerste kind: meer vruchtbaarheids-behandelingen

Steeds vaker zoeken paren medische hulp omdat zij geen kinderen kunnen krijgen. Oorzaak: het uitstellen van de kinderwens. Dit heeft een duidelijk effect op de samenstelling en leeftijd van de groep vrouwen met verminderde vruchtbaarheid, wat gevolgen heeft voor de kosten van de gezondheidszorg.

Het toenemen van de leeftijd waarop vrouwen aan het ouderschap beginnen (in Nederland nu gemiddeld bijna 30 jaar; in 1985 26,5 jaar) heeft eveneens de gemiddelde leeftijd waarop vrouwen een vruchtbaarheids (fertiliteits) kliniek bezoeken doen toenemen. Veel vrouwen beginnen zelfs na hun 35ste jaar pas aan kinderen, een leeftijd waarop de vruchtbaarheid al sterk aan het afnemen is. Het duurt dan niet alleen langer om zwanger te worden, maar áls een vrouw zwanger wordt na haar 35ste krijgt ze vaker een miskraam, en als ze níet spontaan zwanger wordt, ontstaat er meer behoefte aan medische hulp.

Hierdoor zullen de kosten van de zorg stijgen, een stijging die naar verwachting tussen de drie en vijf miljoen euro per jaar zal bedragen, alleen al door de toename van hulp bij voortplanting. De kosten van de ontstane zwangerschappen op hogere leeftijd en van hun complicaties worden dan nog buiten beschouwing gelaten.

Dit groter beroep op medische zorg werd reeds langer gevreesd, maar heeft de Maastrichtse IVF-arts Aisha de Graaff nu voor het eerst wetenschappelijk aangetoond. De resultaten van dit onderzoek worden eerdaags gepubliceerd in het toonaangevende Amerikaanse tijdschrift Fertility and Sterility.

De dertien Nederlandse ivf-centra voeren jaarlijks circa 17.000 ivf-behandelingen uit. In 2008 werden bijna 4500 ivf-baby’s geboren, dat is één ivf-baby op 41 geboortes.

Dramatisch
De gemiddelde leeftijd waarop vrouwen voor het eerst een fertiliteitskliniek bezoeken is in 24 jaar gestegen met 3,7 jaar. Deze stijging is vergelijkbaar met de toename in leeftijd van vrouwen bij de geboorte van hun eerste kind over dezelfde periode. In 1985 was de gemiddelde leeftijd bij eerste bezoek aan de fertiliteitskliniek in Maastricht 27,7 jaar en in 2008 was de gemiddelde leeftijd 31,4 jaar. Dat lijkt gering, echter in een leeftijdsfase waarin de vruchtbaarheid van de vrouw snel afneemt zijn de gevolgen dramatisch.

Kritische grens

De Graaff kon een duidelijke relatie aantonen tussen de toename van leeftijd bij geboorte van het eerste kind in de algemene bevolking en de toename in leeftijd bij de vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen. Voor elk jaar dat de gemiddelde leeftijd bij geboorte van het eerste kind in de algemene bevolking toenam, nam de gemiddelde leeftijd bij de vrouwen met vruchtbaarheidsproblemen in eenzelfde mate toe (1,1 jaar).

Het percentage vrouwen met een leeftijd boven de kritische grens van 35 jaar bij hun eerste bezoek aan de kliniek liet een grote stijging zien: van 8% in 1985 naar 31% in 2008. Indien men de leeftijd van 25 jaar als standaard neemt, dan is de kans dat een paar medische hulp nodig heeft bij hun poging om zwanger te worden 1,5 keer verhoogd bij 30 jaar, 2,5 keer verhoogd bij 35 jaar en liefst 6,5 keer verhoogd bij 40 jaar.

Plaats een reactie