Uitreiking Anna Reynvaan Prijzen voor verpleegkundigen

Tijdens de Anna Reynvaanlezing van 20 mei zijn Heidi de Kam en Patriek Mistiaen onderscheiden met de jaarlijkse Anna Reynvaan Prijzen voor verpleegkundigen. In de Amsterdamse Stadsschouwburg werden de beide prijzen uitgereikt door dhr. A. Moerkamp, plaatsvervangend directeur-generaal Curatieve zorg van het ministerie van VWS, die minister Ab Klink – verhinderd wegens zijn laatste kabinetsverplichtingen – verving.

Als stafmedewerker van de Amersfoortse Symfora groep kreeg Heidi de Kam de Anna Reynvaan Praktijkprijs 2010 voor haar project ‘Stervensbegeleiding voor de psychiatrische patiënt’.

Aanleiding voor het project was de discrepantie tussen de omstandigheden waaronder ‘niet-psychiatrische patiënten’ sterven en die van terminaal zieke psychiatrische patiënten in een GGZ-instelling. Veel geestelijk gezonde mensen kunnen hun laatste dagen doorbrengen in een hospice-achtige omgeving waar deskundigheid, ruimte en rust royaal voorhanden zijn. Stervende psychiatrische patiënten, soms al jarenlang opgenomen in een GGZ-instelling, beschikken vaak over weinig meer dan een bed en nachtkastje. Van een sociaal netwerk is meestal geen sprake. Niet zelden verblijven ze tot hun laatste momenten op een drukke, onrustige afdeling met medepatiënten die de situatie slecht aan kunnen.

De Symfora groep heeft zich ervoor ingezet om een waardig sterven van de psychiatrische patiënt in zijn vertrouwde omgeving mogelijk te maken. Heidi de Kam en haar verpleegkundig team stelden een behandelprogramma samen waarin twee kamers beschikbaar zijn gemaakt voor palliatieve zorg op maat. Ook werden onder andere richtlijnen, een reanimeerbeleid en een laatste-wensenboekje vervaardigd, bedoeld om samen met de stervende patiënt in te vullen.

NIVEL-onderzoeker Patriek Mistiaen ontving de Anna Reynvaan Wetenschapsprijs 2010 voor zijn artikel over onderzoek naar ‘Australische Medische Schapenvachten’ tegen decubitus. Het onderzoek werd uitgevoerd met subsidie van ZonMw-Doelmatigheid.

Mistiaen en zijn collega’s onderzochten het effect van Australische Medische Schapenvachten op ‘doorliggen’ (decubitus). Doorliggen komt in de Nederlandse verpleeg- en ziekenhuizen veel voor. Als patiënten bedlegerig zijn, kunnen chronische wonden ontstaan op plaatsen die veel druk te verduren hebben. Van de patiënten die bij wijze van experiment op een Australische medische schapenvacht lagen, kreeg niet meer dan 9% decubitus. In een controlegroep die de gebruikelijke zorg ontving, was dat 15%. Het doorliggen verminderde dus met 40%.

De landelijke richtlijn decubitus ontraadt het gebruik van traditionele schapenvachten vanwege problemen met de hygiëne of te weinig drukregulerende eigenschappen. De Australische Medische Schapenvacht heeft deze nadelen niet. De vacht is zo geprepareerd dat deze meerdere malen op 80 graden is te wassen met behoud van de natuurlijke drukregulerende eigenschappen.

De Anna Reynvaan Prijzen, ingesteld door het AMC, omvatten elk een bedrag van 5000 euro en een sculptuur. De Praktijkprijs is mede mogelijk gemaakt door de beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V& VN), en gaat naar het beste verpleegkundige initiatief om de patiëntenzorg te verbeteren. De Wetenschapsprijs, mede mogelijk gemaakt door het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, is bestemd voor de beste wetenschappelijke publicatie van een verpleegkundige.

Plaats een reactie