Uitkomst subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek bekend

De Maag Lever Darm Stichting financiert wetenschappelijk onderzoek om de vooruitzichten voor patiënten met maag-, darm- en leveraandoeningen daadwerkelijk te verbeteren en om kennis te verkrijgen die nodig is om het risico op maag-, darm- en leveraandoeningen te verkleinen. De uitkomst van de jaarlijkse subsidieronde voor wetenschappelijk onderzoek voor 2011- 2012 is bekend. Dit jaar is aan tien projecten subsidie verleend. Dat is voor ruim 1,2 miljoen euro

Nederlandse onderzoekers kunnen één keer per jaar subsidie aanvragen bij de Maag Lever Darm Stichting. Er komen elk jaar veel aanvragen binnen. Voor deze ronde waren dat er 90. De Maag Lever Darm Stichting kan helaas niet aan al deze onderzoeken subsidie geven. Wie voor subsidie in aanmerking komt, wordt bepaald volgens een uitgebreide beoordelingsprocedure.

Aan de volgende projecten is subsidie toegekend:
– De rol die meervoudig onverzadigde vetzuren kunnen spelen in de behandeling van het prikkelbare darm syndroom.
– Chirurgie in een vroeg stadium vergeleken met de huidige behandeling van chronische pancreatitis.
– Kan het uitschakelen van Hedgehog signalen ervoor zorgen dat galgangatresie vermindert?
– Een verschil in reactie van de cellen van de dikke en de dunne darm op bacteriën in het spijsverteringskanaal.
– De neutrofiel IgA Fc receptor houdt chronische ontsteking en weefselschade in stand bij patiënten met colitis ulcerosa.
– Een nieuwe strategie voor de grootschalige identificatie van onbekende PCLD genen.
– Ontwikkeling van nieuwe bloedtests voor de vroege opsporing van darmkanker.
– Een onderzoek naar het voorkomen en de behandeling van darmschade door ischemie en reperfusie: een studie naar de moleculaire mechanismen die ten grondslag liggen aan de ontwikkeling van darmschade en darmonsteking.
– Een niet belastende methode voor het in kaart brengen van leverontsteking.
– Herstel van de lever met behulp van mesenchymale stamcellen.

Plaats een reactie